BiH bi mogla zaplijeniti nekretnine namijenjene bogatim Arapima

0

Naša država uskoro bi mogla početi plijeniti imovinu kompanije Gulf Real Estate koja se nalazi na listi najvećih poreskih dužnika u Bosni i Hercegovini po osnovu PDV-a i akciza, a prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine.

Kako je BiznisInfo.ba prvi objavio, ova kompanija po ovom osnovu duguje oko 3,5 miliona KM.

Podsjetimo, riječ je o kompaniji koja je izgradila turistički grad Osenik na teritoriji Hadžića kod Sarajeva. Vlasnici firme su iz Kuvajta.

Kako je sada potvrđeno za naš portal iz Uprave za indirektno oporezivanje, poreknut je postupak koji bi, u konačnici, vodio pljenidbi imovine ove kompanije. Kako nam je potvrđeno, riječ je o nekretninama od kojih se jedan dio nalazi upravo u Oseniku. Trenutno se čeka sudska odluka o ovom pitanju.

Pokrenut postupak za aktiviranje hipoteke

– Gulf Real Estate d.o.o. Hadžići se nalazi među najvećim dužnicima koje teritorijalno obuhvata Regionalni centar Sarajevo UIO (dug na dan 18. oktobra 2022. iznosi 3.549.670 KM). Prema podacima kojima raspolaže UIO, RC Sarajevo, suvlasnici kompanije Gulf Real Estate su Jasem A. M. SH. A. Alkander, državljanin Kuvajta i First Arab Real Estate Company L.L.C., Kuwait – rečeno je iz UIO-a za BiznisInfo.ba.

Dug poreskog obveznika Gulf Real Estate utvrđen je u postupku kontrole rješenjem od 25. decembra 2020. godine, u ukupnom iznosu glavnog duga od 2.813.851 KM.

Na navedeno rješenje poreski obveznik je uložio žalbu, koja je odbijena u prvostepenom postupku. Žalba po ovom rješenju, trenutno je kod drugostepenog organa na odlučivanju.

– Rješenjem Uprave za indirektno oporezivanje, donesenom u postupku po zahtjevu Gulf Real Estate, odobrena je odgoda plaćanja duga po osnovu PDV-a do 5. maja 2022. godine – navodi se u odgovoru koji nam je poslao glasnogovornik UIO-a Ratko Kovačević.

Kao garancija za obezbjeđenje plaćanja duga prihvaćena je ponuđena imovina i sklopljen je ugovor o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama između Uprave za indirektno oporezivanje i vlasnika nekretnina Gulf Real Estate i ITC Constructor Group d.o.o. Sarajevo, sastavljen kod notara.

Na osnovu ugovora, na nekretninama je uknjiženo založno pravo – hipoteka. Kako dužnik nije izvršio plaćanje prema rješenju UIO-u, pred nadležnim sudom je pokrenut izvršni postupak koji je u toku.

Od UIO-a smo tražili i dodatno pojašnjenje da li to znači da postoji mogućnost da država plijeni vile koje su izgrađene u naselju Osenik u Hadžićima.

Kako nam je pojašnjeno, izvršni postupak pred nadležnim sudom pokreće se na osnovu izvršne isprave podnošenjem prijedloga za izvršenje od strane tražioca izvršenja. Ukoliko je prijedlog podnesen u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku sud donosi rješenje o izvršenju nad imovinom navedenom u prijedlogu za izvršenje.

Na rješenje o izvršenju izvršenik i tražioc izvršenja kako je propisano zakonom imaju pravo prigovora a na rješenje o prigovoru, pravo na žalbu. Po okončanju postupka po pravnim lijekovima, sud vrši prodaju imovine putem javnih aukcija.

– U konkretnom predmetu, po prijedlogu UIO/tražilac izvršenja doneseno je rješenje o izvršenju od strane Osnovnog suda u Sarajevu, na više nekretnina od kojih se jedan dio vodi na KO Osenik. Dio nekretnina, koji je predmet izvršnog sudskog postupka je u opisu zemljište a na jednom dijelu zemljišta su izgrađeni objekti. Od strane Općinskog suda u Visokom, trenutno, po prijedlogu za pokretanje postupka izvršenja od UIO/tražilac izvršenja, nije donesena odluka. Iz navedenog, da se zaključiti da se postupak izvršenja provodi u skladu sa propisanim pravilima o izvršenju pred nadležnim sudom – rečeno nam je iz UIO-a.

Najavljeno kao velika investicija

Podsjetimo, Osenik je najavljen kao velika razvojna investicija, s velikim brojem vila i drugih ugostiteljskih i zabavnih sadržaja, te impozantnim jezerom u sredini. Naselje je zaista i izgrađeno sa svim sadržajima, ali kasnije stvari očito nisu išle prema planu.

Ovo naselje bilo je nazivno i “prvim arapskim gradom u BiH”, s obzirom da su vile bile namijenjene uglavnom arapskim kupcima, a cijeli kompleks je bio ograđen i osiguran. Naravno, ulaz je bio svima omogućen.