Bh. grad dobija još jedan gradski centar: Gradit će se stambene zgrade, retail park, vrtići, parkovi…

0

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Grude stavila je na javni uvid nacrt detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa “Boboška”.

Uvid se može obaviti u prostorijama Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove općine Grude, od 15. do 30. novembra 2023. godine.

Inače, kako je stajalo u dokumentu “Program i plan aktivnosti na izradi detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa Boboška” kojeg je ljetos usvojilo Općinsko vijeće, cilj ovog projekta je širenje grada, izvještava BiznisInfo.ba.

– Imajući u vidu postojeće stanje na terenu, te sagledavajući prostorno plansku dokumentaciju višeg reda, planiranje novih sadržaja na lokalitetu “Boboška” dovelo bi do širenja grada, te formiranje “sekundarnog gradskog centra” – stoji u tom dokumentu.

Donošenjem detaljnog plana uređenja stambeno-poslovnog kompleksa “Boboška” biti će osigurano plansko uređenje prostora sa sljedećim namjenama i objektima: stambeni i stambeno-poslovni objekti, poslovni objekat odnosno retail park, objekata društvenih standarda (dom zdravlja, dječiji vrtić), površina za promet u mirovanju, zelenih površina i slobodnih površina.

Također biti će osigurana i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih prometnica, izgradnja komunalne infrastrukture.