BH-Gas: Smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa za distribuciju

0

Na prijedlog Uprave Društva Nadzorni odbor BH-Gasa usvojio je korekciju cijene za distributivne kompanije i ona bi od 01.08.2017. godine iznosila 495,00 KM/1000 Sm3, u odnosu na važeću od 520,00 KM.

Ovo smanjenje cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije je utvrđeno na bazi smanjenja kursa USD-a i kao takvo će biti upućeno Vladi Federacije BiH na konačno usvajanje, saopćeno je iz BH-Gasa.

Pad cijene prirodnog gasa od cca 5% nije ogroman, ali će znbačiti manja izdvajanja za kućne budžete građana za predstojeći početak sezone grijanja, navode iz kompanije te izražavaju nadu da će u daljnoj proceduri kantonalna javna preduzeća izvršiti korekcije u odgovarajućim iznosima.