Besim Belegić imenovan za v.d. direktora BNT-TMiH

0

Uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, Nadzorni odbor Privrednog društva BNT – Tvornice mašina i hidraulike d.d. Novo Travnik imenovao je Besima Belegića na poziciju vršioca dužnosti direktora Privrednog društva BNT-TMiH Novi Travnik.

Besim Belegić je rođen 10.11.1980. godine u selu Reput, Općina Novi Travnik.

Osnovnu školu je završio u Opari, a srednju ekonomsku školu u Travniku. I osnovnu i srednju školu završio je kao učenik generacije.

Godine 1999. upisuje ekonomski fakultet u Sarajevu i isti završava u julu 2003. godine. Od augusta 2003. godine uposlenik je u preduzeću BNT-TMiH.

U tom periodu obavljao je različite poslove: finansije, komercija uvoz-izvoz, izvršni direktor za ekonomske poslove, te rukovodioc računovodstva, prenio je portal Centralna.ba.