Banke u RS u prvom polugodištu zaradile 78,3 miliona KM

0

Komercijalne banke u Republici Srpskoj su u prvom polugodištu ostvarile neto dobit od 78,3 miliona KM, što je više za oko 22 posto u odnosu na isti period lani, objavila je Agencija za bankarstvo Republike Srpske.

Ukupni prihod banaka u pomenutom periodu iznosio je 261,5 miliona KM i veći je za oko devet posto u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine, a ukupni rashod 177 miliona KM i veći je za četiri posto u odnosu na prvo polugodište 2021. godine.

Prihodi od kamata iznosili su 158,3 miliona KM i veći su za oko šest posto, na operativne prihode se odnosi 103,2 miliona KM i veći su za oko 12 posto, dok se na rashode po kamatama i slične rashode odnosi 25,7 miliona KM /manji za oko 13 posto/, poslovne i direktne rashode 31,1 milion KM /veći za oko 22 posto/, a na operativne rashode 120,1 milion KM /veći za oko četiri posto/.

Ukupni depoziti bankarskog sektora u Republici Srpskoj u šest mjeseci iznosili su oko 7,11 milijardi KM, od čega se 54,2 posto odnosi na depozite stanovništva, 14,8 posto na privatna preduzeća i društva, a 13,1 posto na Vladu i njene institucije.

Ukupni krediti iznosili su oko 5,78 milijardi KM, od čega se 50,2 posto odnosi na stanovništvo, 34,4 posto na privatna preduzeća i društva, a 10 posto na Vladu i njene institucije.

U Republici Srpskoj u prvom polugodištu poslovalo je osam banaka koje su zapošljavale 2.951 lice.

Srna