Banja Vrućica: 7 miliona KM za novi objekat

0

Zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica Telić zadužit će se za 7 miliona KM radi izgradnje novog objekta.

Riječ je o odluci koja će se naći na dnevnom redu naredne skupštine dioničara Banje Vrućice koja će biti održana 23. marta.

U prijedlogu odluke se navodi da se prihvata ponuda o kreditu Komercijalne banke Banja Luka, za finansiranje izgradnje zamjenskog objekta zdravstvene djelatnosti „Hercegovina – blok B“.

Kredit je u iznosu od sedam miliona KM, s rokom vraćanja od 5 godina, i kamatnom stopom od 2,39 na godišnjem nivou. Generalnom direktoru se daju ovlaštenja da zaključi ovaj ugovor o kreditu.

“Hercegovina” je jedan od hotela u sklopu Banje Vrućice. Kako je rečeno prošlog mjeseca, izgradnja objekta zdravstvenog tipa “Hercegovina blok 2” napreduje planiranom dinamikom, a završetak radova planiran je za sredinu naredne godine.