Automobilska industrija: Nijemci će u Rajlovcu graditi i treći pogon

0

Renomiranja njemačka kompanija iz sektora autoindustrije Selzer koja je prošle godine započela svoje poslovanje u Rajlovcu, širi svoje kapacitete. Nakon što je prošle godine završila svoj prvi objekat, započela je izgradnju drugog a u planu je i treći, najavio je načelnik sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić

– Dugo vremena i uloženog truda trebalo je da se stekne povjerenje njemačkih kompanija iz oblasti autoindustrije za izgradnju njihovih proizvodnih pogona u okviru industrijske zone Rajlovac. Nakon što su u proteklim godinama izgrađeni pogoni za potrebe kompanije Veritas u kojima je zaposleno blizu 400 radnika, u prošloj godini na lokalitet Rajlovca stigla je i renomirana njemačka kompanija Selzer – kazao je Efendić.

On je naveo kako je izgradnja njihovog prvog objekta površine 5.000 m2 završena u avgustu 2020. godine, a nedavno je započela izgradnja drugog objekta istog kapaciteta dok se uveliko vrše pripreme za izgradnju i trećeg objekta na površini od 10.000 m2.

– Posebno je ohrabrujuća činjenica da se pojavljuju i nove kompanije iz oblasti autoindustrije zainteresirane za stacioniranje svojih kapaciteta na ovom lokalitetu, a poučeni dobrim iskustvom kompanija koje već djeluju – poručio je Efendić.

On je naveo kako je u proteklim godinama izvršena rekonstrukcija Rajlovačke ceste kao i njezinih krakova kroz izndustrijsku zonu, a tome je prethodila zamjena stare i dotrajale vodovodne mreže.

Pored toga Elektroprenos BiH je izgradio novu trafostanicu čime je osigurano stabilno snabdijevanje električnom energijom industrijske zone Rajlovac.

– Veoma često kada objavljujemo informacije o različitim projektima veliki broj ljudi ima običaj pitati zašto se ne grade fabrike? Grade se i fabrike, i to veoma ozbiljne sa najmodernijim tehnologijama za proizvodnju autodijelova. I to u vrijeme kada se sve države u Evropi bore za privlačenje ovakve vrste ulaganja. Međutim, da bi se gradile fabrike i drugi poslovni kao i stambeni ali i društveni objekti, mora se prethodno napraviti ambijent pogodan za razvoj i ulaganja. Tome možemo i trebamo svi doprinositi na svoj način, kako pojedinci tako i institucije na svim nivoima – poručio je Efendić.