Arapski investitori gradit će niz naselja u Sarajevu

0

U rubnim dijelovima Sarajeva nastavlja se gradnja naselja iza kojih stoje investitori iz arapskih zemalja. Ovaj trend, prema svemu sudeći, neće usporiti u narednom periodu uprkos krizi u našoj zemlji i cijelom svijetu, piše BiznisInfo.  

Samo posljednjih mjesec dana donesene su odluke koje se tiču gradnje naselja u kojima je, ukupno gledano, predviđeno stanovanje više stotina, a možda i više hiljada ljudi. Naselja se nalaze u opštinama Vogošća, Ilijaš i Hadžići.

Naselja Gradina 2

Općinsko vijeće Općine Vogošća, 9. jula ove godine donijelo je odluku o usvajanju, kao i odluku o provođenju Regulacionog plana “Gradina 2“.

Ovim planom predviđeno je naselje sa više od 80 objekata, uglavnom kuća. Ukupan broj stanovnika ovog naselja, kako je predviđeno, iznosit će 525.

Formirane su 84 parcele za izgradnju stambenih objekata, jedna parcela za objekat društvene infrastrukture i dvije parcele za potrebe sporta i rekreacije.

Individualni stambeni objekti planirani su kao dva tipa. Tip A površine 114 m2 i Tip B površine 142 m2, oba tipa spratnosti P+1.

Planirana su i 4 kolektivna stambena objekta spratnosti P+2. Objekat društvene infrastrukture je spratnosti P+2. U planu je izgradnja parka i jezera kao i saobraćajnice.

Investitor je kompanija „Emar Al Bosnia“ d.o.o. Sarajevo. Kako saznajemo, osnivači ove kompanije su Ali Salem Saeed Mubarak Alrashdi i Mukhtar Qasem Abbadi Mohamed, obojica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Apartmansko naselje Mrakovo 1

Općinsko vijeće Ilijaš je 30. juna 2020. donijelo odluku o usvajanju, kao i odluku o provođenju regulacionog plana “Apartmansko naselje Mrakovo 1”.

Prema grafičkom dijelu regulacionog plana, vidi se da je predviđena gradnja 16 objekata unutar ovog naselja.

Kako saznaje BiznisInfo, investitor projekta i vlasnik parcela na kojima je predviđena gradnja naselja je firma Aldana d.o.o. Sarajevo.

Vlasnici ove kompanije su Meshal Alfailakawi, Khaled Almulla i Eessa Alansari iz Kuvajta.

“Apartmansko naselje Paljevo”

Osim toga, Općinsko vijeće Ilijaš je istog dana donijelo odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana “Apartmansko naselje Paljevo” Gornji Malešići.

Kako saznajemo, zemljište na kojem je predviđena gradnja naselja je u vlasništvu kompanije AAJ čiji je vlasnik Ali Rashid Saeed Aljarwan Alshamsi iz Abu Dabija.

“Stambeno naselje Vilovac 1”

Općinsko vijeće Hadžića, 2. jula ove godine donijelo je odluku o pristupanju izradi plana parcelacije za “Stambeno naselje Vilovac 1” u Tarčinu. Investiror planira izgradnju 14 stambenih objekata. Iza projekta, kako saznajemo, stoji kompanija čiji su vlasnici iz Kuvajta.

Stambeno naselje Mokrine

Općinsko vijeće Hadžići je istog dana donijelo i odluku o pristupanju izradi parcelarnog plana stambeno naselje “Mokrine”.

Ovo zemljište nalazi se uz Autocestu. Na jednom dijelu parcela unutar ovog zemljišta mogu se planirati poslovni objekti, a prema rješenju koje je u januaru ove godine izdalo “Javno preduzeće Autoceste FBiH”.

Na preostalim parcelama može se preispitati mogućnost planiranja stambenih objekata. Zemljište je u vlasništvu kompanije O.M.A. Real Estate d.o.o. Sarajevo, čiji su vlasnici Ahmad Alkandari, Mohammad Alassfoor i Osamah Almunawer, svi iz Kuvajta.

Nekoliko naselja “Olimpik”

Općinsko vijeće Hadžići je 2. jula donijelo i odluku o pristupanju izradi regulacionih planova za stambena naselja “Olimpik 1”, “Olimpik 2” i “Olimpik 4” Hadžići.

Vlasnik najvećeg dijela zemljišta na kojem je predviđena gradnja ovih naselja, prema našim saznanjima, je kompanija “Injazat Future” d.o.o. Sarajevo, čiji je vlasnik Reem Almutairi iz Kuvajta.

D. Sinanović