Usvojen nacrt programa javnih investicija FBiH 2017 – 2019. godina

0

Federalna vlada usvojila je Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2017 – 2019. godina i zadužila podnositelje projektnih prijedloga da, uz projekte koje kandiduju, u što kraćem roku dostave relevantnu dokumentaciju kako bi, u skladu sa Uredbom, mogli biti razmatrani i ocijenjeni radi uvrštavanja u Program javnih investicija.

Program javnih investicija sadrži podatke o ukupno 42 projekta. Ukupna vrijednost svih projekata je 3.384,75 miliona KM, od čega se 279,85 miliona KM odnosi na devet kandidovanih projekata (od kojih su tri bila predmetom ocjenjivanja Komisije) i 3.104,90 miliona KM na 33 projekta u implementaciji.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da pozove kantone da u što kraćem roku usvoje programe javnih investicija za ovaj period i dostave ih do 20. oktobra 2016. godine, kako bi, uz Prijedlog Programa javnih investicija Federacije BiH, nakon razmatranja u Vladi Federacije BiH, bili proslijeđeni Ministarstvu finansija i trezora s ciljem izrade Programa javnih investicija Bosne i Hercegovine 2017 – 2019. godina.

Sva resorna federalna ministarstva su zadužena da kandidovane kantonalne, gradske ili općinske projekte, procijene kroz uticaj na budžet Federacije BiH, usklađenost sa strateškim dokumentima resora sektora, da utvrde da li je od interesa za Federaciju BiH i izjasne da li je takav projekat podoban za uključivanje u Program javnih investicija FBiH.

Federalna ministarstva, jedinice za upravljanje projektima i druge implementirajuće agencije i institucije, koji nisu dostavili ažurirane podatke o projektima u implementaciji i završenim projektima, su obavezani da prije pripreme Prijedloga Program javnih investicija FBiH 2017 – 2019. godina, dostave ažurirane podatke o utrošku i planu ulaganja za ovaj period.

Vlada FBiH upoznata je danas o nacrtima programa javnih investicija Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Kantona 10 za period 2017 – 2019. godina.