200 miliona od MMF-a podijeljeno kantonima

0

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima.

Konkretno, riječ je o sredstvima RFI aranžmana s MMF-om, u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.
 
Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.
 
Danas je, također, donesena i Odluka kojom su utvrđeni kriteriji raspodjele sredstava ovogodišnjeg Budžeta FBiH iz tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine, u iznosu od 30.000.000 KM.
 
Od ovog iznosa, 10.000.000 KM će biti dodijeljeno na načelu solidarnosti svim gradovima i općinama u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.
 
Daljnjih 20.000.000 KM bit će dodijeljeno gradovima i općinama za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa, a na temelju javnog poziva.
 
Projekti, zahtjevi i inicijative odnose se na cestovnu infrastrukturu (ceste, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije), zatim na komunalnu infrastrukturu (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže), objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta), te na ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade, zamjena otvora i krovova, sustavi grijanja i hlađenja.)
 
Sredstva su predviđena i za pomoć budžetima gradova i općina za finansiranje tekućih rashoda. Vlada FBiH će, stupanjem na snagu ove odluke, na svojoj web stranici i u dnevnim novinama, objaviti javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.
 
Također, danas je formirana komisija koje će pregledati i ocijeniti dostavljene projekte, zahtjeve i inicijative i sačiniti prijedlog korisnika sredstava. Na temelju toga će Federalno ministarstvo finansija pripremiti prijedlog konačne odluke i dostavititi ga Vladi FBiH na razmatranje. Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi konačne iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim gradovima i općinama, te način izvještavanja o njihovom utrošku, saopćeno je iz press ureda Vlade FBiH.