10 najrizičnijih evropskih banaka u 2019.

0

Konsultantska kompanija Alvarez & Marsal, napravila je listu najvećih evropskih banaka u pogledu performansi.

A&M je banke rangirao na osnovu 13 različitih „ključnih pokazatelja performansi“ kroz profitabilnost i otpornost u oblastima kao što su rast, operativna efikasnost, rizik, likvidnost i solventnost.

Analiza pokazuje koje su banke najjače i najsigurnije, a koje su najrizičnije.

U izvještaju je A&M rekao da je “evropsko bankarstvo postalo bitka samo za hrabre”, dodajući da “četiri banke zaostaju iza ovog paketa i moraju preispitati svoju strategiju i restrukturirati dijelove svog poslovanja”.

S obzirom na borbe Deutsche Bank u posljednjih osam mjeseci, ne čudi što se ta banka našla na začelju liste. Britanske banke kao što su Lloyds i Barclays takođe su se loše plasirale, prenosi Bankar.rs.

Ovo je lista 10 najrizičnijih evropskih banaka u 2019. godini:

  1. Barclays (Aktiva: 859,7 milijardi dolara)

Britanska Barclais banka našla se na 10. mjestu – loše je rangirana po prinosu i solventnosti, ali je visoko rangirana u prihodima, troškovima i likvidnosti.

  1. Commerzbank (Aktiva: 514,5 milijardi dolara)

Njemačka banka zauzela je deveto mjesto nakon lošeg učinka troškova i prinosa, prema A&M, ali je pokazala veliki kvalitet imovine.

  1. UBS (Aktiva: 1066,8 milijardi dolara)

Švajcarska banka je imala loše troškove i solventnost ali veoma visoke prihode.

  1. Lloyds (Aktiva: 780.6 milijardi dolara)

Lloyds, britanska banka, loše ocjene je postigla u oblastima troškova, prihoda, likvidnosti i kvaliteta aktive i imala je prosjek u prinosu.

  1. Caixa Bank (Aktiva: 430 milijardi dolara)

Španska banka jedna je od manjih banaka na listi. Caika je rangirana nisko na nivou solventnosti i kvaliteta imovine, ali visoko na nivou troškova i prinosa.

  1. BNP Paribas (Aktiva: 2.271,8 milijardi dolara)

Francuska banka je rangirana uglavnom prosječno na A&M rang listi, osim prinosa i solventnosti.

  1. Groupe BPCE (Aktiva: 1.417,6 milijardi dolara)

BPCE, sa sjedištem u Parizu, pokazala se loše u prinosu i likvidnosti, ali sa visokim prihodima.

  1. Societe Generale (Aktiva: 1.457,7 milijardi dolara)

Francuska banka ranije ove godine je najavila veliko smanjenje zaposlenih. Loše je rangirana po prinosu, likvidnosti i solventnosti, ali visoko pozicionirana po pitanju troškova.

  1. DZ bank (Aktiva: 562,4 milijardi dolara)

Ova njemačka banka je druga banka koja je najslabije rangirana, prema A&M analizi. Ona je bila visoko rangirana u prihodima, ali loša po prinosu, likvidnosti i solventnosti.

  1. Deutsche Bank (Aktiva: 1.501,2 milijardi dolara)

U Deutsche Banci je nedavno došlo do burnih promjena. Velika smanjenja poslova, skandali sa pranjem novca uticali su i na cijenu dionica. A&M su takođe ocijenili Deutsche Bank kao najrizičniju banku u Evropi, sa lošim pokazateljem solventnosti i prinosa. Međutim, ostvarila je visok nivo likvidnosti.