DEP predviđa porast broja zaposlenih za 2,5 odsto

0

Broj zaposlenih lica u BiH u ovoj godini mogao bi biti veći za 2,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, uz smanjenje stope registrovane nezaposlenosti koja bi mogla biti niža u odnosu na stopu prije izbijanja ekonomske krize 2008. godine, procjenjuje Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.

Te projekcije bazirane su na pretpostavljenim dešavanjima u oblasti trgovine, industrijske proizvodnje, domaće tražnje, investicija i sveukupnom poslovnom ambijentu i predviđenih ekonomskih dešavanja u EU i na domaćem tržištu.

U ovoj godini u BiH se očekuje rast obima investicija, odnosno obima industrijske proizvodnje, što bi pozitivno uticalo na broj zaposlenih lica, navodi se u Programu reformi.

Osim toga, i povećanje obima trgovine bi pozitivno doprinijelo dešavanjima na tržištu rada, odnosno stvaranju uslova za kreiranje novih radnih mjesta, naročito u privatnom sektoru.

I u zemljama EU se očekuje postepeno smanjenje stope nezaposlenosti uz pretpostavljeni ekonomski rast.

Uz pretpostavljeni brži ekonomski rast u periodu 2019-2020. godine očekuje se nastavak pozitivnih dešavanja na tržištu rada.

U posmatranom periodu i dalje se očekuje da će primat u zapošljavanju biti u djelatnostima privatnog sektora, uz veće mogućnosti kreiranja novih radnih mjesta.

Broj zaposlenih lica u 2019-2020. godini bi mogao biti uvećan 2,6 odsto u odnosu na ovu godinu uz smanjenje stope nezaposlenosti.

Srna