Povećana kapitalna adekvatnost Pavlović international banke

0

Pavlović international banka iz Bijeljine uspješno je okončala 17 emisiju običnih akcija čime je povećala svoju kapitalnu adekvatnost, saopšteno je u četvrtak iz ove banke.

“Dokapitalizacija Banke je i ovaj put izvršena od postojećih većinskih akcionara, bračnog para Pavlović koji su i ovaj put djelom dokazali svoje opredjeljenje. Za one koji to žele prihvatiti, poruka je jasna a to je da je ova dokapitalizacija zapravo investicija od šireg društvenog značaja”, ističe se u saopštenju.

Iz Pavlović internacional banke ističu da je dokapitalizacija uslijedila nakon što je Banka u cijelosti pokrila prošlogodišnji gubitak i imala preostali osnovni kapital iznad zakonom propisanog cenzusa, kao i obezbijeđene sve parametre poslovanja u skladu sa zakonskom regulativom.

“Ova dokapitalizacija će Banci omogućiti dalji rast aktive, aktivnije poslovanje i jačanje konkurentske pozicije na našem tržištu. Zahvaljujemo našim klijentima koji su bili sve vrijeme uz ovu banku i poručujemo im da slobodno i bez rezerve posluju, imajući u vidu da ćemo cijeniti njihovu vjernost i intenzivnim poboljšanjem kvaliteta svojih proizvoda i usluga doprinijeti čvršćem i jačem međusobnom povjerenju”, poručuju iz Pavlović international banke.