Osniva se Savjetodavno tijelo za istraživanje i eksploataciju nafte i plina

0

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o osnivanju Savjetodavnog stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina za Federaciju BiH.

Prema usvojenoj odluci, predsjednik ovog tijela je Hazim Hrvatović iz Federalnog zavoda za geologiju, zamjenik predsjednika Stipo Buljan iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a u Savjetodavnom tijelu je još petnaest članova imenovanih na period od dvije godine.

Ova odluka predstavllja realizaciju zaključka Parlamenta FBiH od 14.4.2016. godine kojim je Vlada zadužena da ustanovi savjetodavno tijelo za FBiH, a u čijem bi sastavu bile eminentne stručne osobe iz akademija, fakulteta, instituta, privrede i drugih institucija specijalizovanih za oblasti geologije, rudarstva, ekonomije, prava, okoliša, energetike i drugih koji bi bili uključeni u realizaciju Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se obratilo na adrese Akademije nauka i umjetnosti BiH, šest univerziteta/sveučilišta u FBiH, te privrednih/gospodarskih komora i instituta, tražeći da svaka od ovih institucija predloži po jednu stručnu osobu za formiranje Savjetodavnog stručnog tijela.

Na osnovu prispjelih prijedloga, pripremljena je Odluka s prijedlogom Savjetodavnog stručnog tijela koju čini 12 članova ovih institucija. Ostali članovi, te predsjednik i zamjenik predsjednika su stručne osobe iz Federalnog zavoda za geologiju i resornog ministarstva.

Inače, zadatak Savjetodavnog stručnog tijela je da Vladi FBiH pruži stručne informacije i savjetodavne usluge u naftnoj industriji, eksploataciji nafte, koncesijama, kao i druge preporuke i mišljenja vezana za ovu oblast.