Dug Republike Srpske pet milijardi i 345,3 miliona KM

0

Ukupan dug Republike Srpske (RS) na kraju prvog polugodišta 2017. iznosio je pet milijardi i 345,3 miliona KM, što je 53 posto BDP-a.

Od ukupnog zaduženja, dug budžeta RS-a je tri milijarde i 749,2 miliona KM, jedinica lokalne samouprave 361,8 miliona KM, fondova socijalne sigurnosti 183,3 miliona KM, dok je dug javnih preduzeća i Investiciono-razvojne banke RS-a iskazan u iznosu milijardu i 51,1 milion KM, javlja Fena.
 
Na vanjski dug odnose se tri milijarde i 20,3 miliona KM, od čega je najveće zaduženje entitetskog budžeta i to milijarda i 884,7 miliona KM, navedeno je u Vladinom revidiranom dokumentu okvirnog budžeta RS-a za period 2018.-2020. godina.
 
Unutrašnje zaduženje ovog bh. entiteta iznosi dvije milijarde i 325,1 miliona KM.
 
Na dan 30. juni ove godine ukupan dug RS-a koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi pet milijardi i 301,8 miliona KM (52, posto BDP-a), dok javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi četiri milijarde i 250,7 miliona KM (42,2 posto BDP-a).
 
Kada je riječ o valutnoj strukturi duga, u ukupnom dugu RS-a, dominiraju četiri valute: KM, euro, SDR, te USD. Najveće učešće u valutnoj strukturi duga ima KM (43,5 posto), jer je unutrašnji dug u cjelini denominiran u ovoj valuti.
 
Imajući u vidu da Centralna banka BiH održava monetarnu stabilnost u skladu s currency board aranžmanom, u Vladi RS-a tvrde da se može ocijeniti povoljnim i to što je značajno učešće eura u valutnoj strukturi duga (31,5 posto).
 
– Visoko učešće eura i KM-a obezbjeđuje visok stepen predvidivosti budućih obaveza (75 posto), te je u tom smislu RS izložena manjem valutnom riziku – smatraju u entitetskoj vladi.
 
Što se tiče strukture duga u pogledu ročnosti, kao pozitivnu činjenicu istakli su to da je posmatrani dug RS-a gotovo u cjelini dugoročan. Naime, od ukupnog duga na kratkoročni dug se odnosi samo 2,2 posto, dok je čitav preostali dug dugoročan i njegovo učešće iznosi 97,8 posto.
 
Od ukupnog duga RS-a u fazi otplate je 61 posto, dok je preostalih 39 posto duga u grace periodu.