Zvizdić: Sistematsko uređenje bankarskog sektora i bolja saradnja između poreskih uprava u BiH uslovi MMF-a

0

Predsjedavajući Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. u Washingtonu je razgovarao sa izvršnim direktorom MMF-a Mennom Snelom i sa šefom Misije MMF-a za BiH Nadeemom Ilahijem. Otkrio je da naša zemlja ima namjeru tražiti trogodišnji aranžman od MMF-a:

“BiH ima namjeru tražiti trogodišnji aranžman prema pravilim proširenja aražmana MMF-a sa iznosom sredstva koju odgovaraju kvoti koju ima BiH i koja treba biti povučena u naredne tri godine. Da bi ispunili uslove takvog aražmana potrebno je da realizujemo sve mjere iz Pisma namjere, dakle, prethodne uslove koje smo dogovorili i od kojih je većina realizovana”, rekao je predsjedavajući VM BiH za N1.

Dva uslova koja nisu realizovana ostala su u posebnom fokusu MMF-a.

“Jedan je pitanje bankarskog sistema i tu je bilo razgovara, ne o specifičnim detaljima ili pojedinim bankama, nego o općem načinu kako da uredimo bankarski sistem koji bi povećanjem svoje efikasnosti i transparentnosti onemogućio da u narednom periodu imamo probleme kakve smo imali prethodnih mjeseci sa Bobar bakom ili Bankom Srpske. Razgovaralo se prije svega o odnosu Agencije za osiguranje depozita i Agencije za bankarstvo, odnosno, namjeri i ideji da se mora definisati regulator koji bi cijelo vrijeme obavljao i kreirao jednu vrstu stalne i detaljne revizije kvaliteta aktive u svim bankama čime bi trajno onemogućili iznenađenja kojima smo svjedočili posljednjih nekoliko mjeseci”, istakao je Zvizdić.

Drugi uslov je bio efikasnija, kvalitetnija i brža saradnja između poreskih uprava u BiH čime bi se uklonili rizici za nepoštivanje propisa od poreskih obveznika.

To su dva ključna uslova koje naša zemlja mora ispuniti prije dolaska misije MMF-a u BiH krajem maja ili početkom juna ove godine, otkrio je u razgovoru za N1.

“U samim razgovorima predstavnici MMF-a kazali su da će se aranžmani odobriti kada oni odobre model kojim će se riješiti problem koji postoji u Banci Srpske. Konkretni model još uvijek nije definisan, ali će on sigurno ići u pravcu očuvanja bankarskog sistema i kapaciteta Agencije za osiguranje depozita, te očuvanju povjerenja komitenata takvih banaka”, zaključio je Zvizdić.