Zvizdić: Sredstva od povećanja akciza moraju biti isključivo usmjerena na izgradnju autocesta

0

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pozvao je danas članove Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, a posebno predstavnike entiteta, da postignu saglasnost o tekstu Zakona o akcizama koji će sadržavati potreban nivo transparentnosti i jasno definiranu namjenu sredstava.

Zvizdić je poručio da sva novoprikupljena sredstva trebaju biti usmjerena isključivo u izgradnju autoputeva.

“U vezi sa najavljenim nastavkom sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na kojoj se očekuje usvajanje prijedloga Zakona o akcizama koji će biti upućen prema Vijeću ministara BiH, pozivam članove Upravnog odbora, posebno predstavnike entiteta, da postignu saglasnost o tekstu Zakona koji će sadržavati potreban nivo transparentnosti i jasno definisanu namjenu sredstava”, poručio je Zvizdić.

Iz svih dosadašnjih javnih istupa nosilaca zakonodavne i izvršne vlasti, kao i brojnih predstavnika privredne i akademske zajednice, evidentno je da sredstva koja će biti prikupljena od povećanja akciza na gorivo moraju biti isključivo namijenjena i usmjerena na izgradnju autocesta i cesta u Bosni i Hercegovini.

“Jedino tako definisana namjena sredstava, stvara potrebnu pretpostavku i otvara realne mogućnosti za usvajanje zakona. Akcize su pokrenute zbog izgradnje autocesta i cesta, s namjerom pokretanja novog investicionog ciklusa, povećanja ukupne konkurentnost i stvaranja mogucćnosti za otvaranje novih radnih mjesta. Zbog toga, svi istinski zagovornici novih investicija u sektoru cestogradnje, očekuju da Zakon o akcizama bude odraz takvih razvojnih ideja i planova”, ističe predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.