Zvizdić: Primjetan je povoljniji ekonomski i poslovni ambijent u BiH

0

Svi vitalni ekonomski parametri BiH značajno porasli i veći su nego što su to parametri u poređenju sa zemljama u regiji i to govori da Reformska agenda daje vrlo ozbiljne rezultate i u smislu ekonomskog razvoja, povećanja izvoza, jačanju industrijske proizvodnje, povećanju broja zaposlenih, istakao je gostujući u Dnevniku TV1, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić.

Između ostalog, Zvizdić je odgovarao i na pitanja koja se tiču prilagođavanja SSP-a, modela finansiranja gradnje autoputa, efekata provođenja Reformske agende te projekata koje BiH planira realizovati u narednom periodu.

Koje grupe proizvoda iz BiH će biti zaštićeni do ulaska u EU a po prilagođenom SSP-u?

– Moram reći da je Evropska komisija imala veliko razumijevanje za situaciju u BiH, da je imala korektan i krajnje konstruktivan odnos i stav prema zahtjevima koji su došli ispred pregovaračkog tima BiH i da protokol SSP-a koji će u konačnici biti vrlo brzo ratificiran sigurno će biti vrlo pozitivan za nas. Naravno kada nešto tražite, mislite da se možete dobiti više, ali zaista ovaj put Evropska komisija makisimalno je izašla u susret BiH. Veliki dio naših će biti zaštićen i to u jednom dugom vremenskom periodu koji će omogućiti našim proizvođačima da ojača način da se može ravnopravno boriti u smislu konkuretnosti sa proizvodima koji će u BiH dolaziti iz EU. Istovremeno dobit ćemo povećanje kvota za određene proizvode o kojima smo ranije govorili a koju su vrlo bitni, poput, sećera, ribe, vina itd a uz to će prestati sankcije koje su prošle godine uvedene zbog propuštanja rokova koji su vezani za trgovačke mjere a iznose se na izvoz voća i povrća kao jedne bitne izvozne komponente.

Novoimenovani ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko, kazao je da treba razmišljati o novim modelima finansiranja gradnje autoputa. Kakav je Vaš stav o tome i koji su mogući modeli?

Moramo analizirati sve moguće varijante ili one varijante bazirane na dobrim praksama u regionu i svijetu kako bi što prije završili izgradnju autoputa kao jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata koji će značajno unaprijediti ukupan ekonomski ambijet u BiH. Postoji nekoliko mogućih varijanti, jedan od njih je uzimanje povoljnijih kredita uz rokove vraćanja kredita, drugi je naravno pitanje partnerstva privatnog i javnog a treći pitanje izdavanje koncesija na izgrađene dionice ili na kompletan autoput,dakle u toku je analiza svih mogućih modela. Mi pružamo onu podršku koja je potrebna entitetskim nivoima kako bi oni zadržali dinimaku izgradnje autoputa , dominantno za FBIH jer je 300 kilometra kroz nju. To uključuje povećanje akciza na naftu i derivate kao jedan od garanta kvalitetnog vraćanja kredita. Mislim da su u proceduri kvalitetni modeli. Naš kapacitet novog zaduživaja je dosta veliki u jednom trenutku že iznositi preko 900 miliona eura.

Koji su dosadašnji efekti provedbe Reformske agende?

Ti efekti su vrlo pozitivni. Govorim o značajnom unaprijeđenju poslovnog okruženja. Anketirali smo 63 menadžera stranih kompanija i preko 80 posto njih se izjasnilo da primjećuju značajne pomake i da su na bazi mjera koje provodimo i snažnog opredeljenja da provedemo te mjere , 77 posto je njih odlučilo da kreira nova radna mjesta i da u naredne tri godine te 63 kompanije prime dvije do dvije i pol hiljade novih radnika. To govori o stvaranju novog ambijenta. Svi vitalni ekonomski parametri BiH značajno porasli i veći su nego što su to parametri u poređenju sa zemljama u regiji i to govori da Reformska agenda da je vrlo ozbiljne rezultate i u smislu ekonomskog razvoja, povećanja izvoza, jačanju industrijske proizvodnje, povećanju broja zaposlenih.

TV1: Koje će projekte BiH kandidirat na konferenciji ta razvoj zapadnog Balkana koja se početkom narednog mjeseca održava u Parizu?

ZVIZDIĆ:  BIH je već kandidirala projekte koji će početkom narednog mjeseca biti predstavljeni u Parizu. To su projekti koji dolaze iz oblasti transportne strukture, i moram priznati da je nivou pripremljenosti tih projekata takav da prednjačimo u regiju u tome segementu. Ono što nam je nedostajalo to je strategija transporta i tu moram kazati da je sa dolaskom novog ministra došla jedna nova energija koja je značajno ubrzala te procese i mi ćemo u narednih desetak dana usvojiti nju u saradnji sa svim drugim nivoima vlasti kako bi naši projekti bili prihvaćeni. Očekujemo da ćemo dobiti povoljna kredita sreddstva a projekti su na razniji 750 miliona eura a po pravilima može se dobiti makisimalno 20 posto grant sredstava. Tako da smo mi zatražili i ta sredstva i siguran sam da ćemo dobiti vrlo povoljna sredstva za realizaciju tih projekata koji su dominantno vezani za transportnu infrastrukturu a unutar toga primarno za autoput 5C. Razgovat ćemo i o energetskim i projketima iz oblasti zaštite okoliša ali i projektima koji znače jače povezivanje mladih u regiji tako da sam siguran da ćemo u Pariz otići vrlo pripremljeni. (TV1 / Vijesti.ba)

(Vijesti.ba)