Zenica traži banku za subvencioniranu kreditnu liniju

0

Grad Zenica uputio je poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope za privredne subjekte koji posluju na području Grada Zenica, objavljeno je na web stranici Gradske uprave.

Grad Zenica pozvao je poslovne banke da dostave ponudu za pružanje bankarske usluge: “Plasman kreditne linije uz subvencionisanje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Grada Zenice iz budžetskih sredstava Grada Zenice za 2019. godinu”.

Kako je navedeno u pozivu, Sredstva za provođenje ove kreditne linije u iznosu od 100.000,00 KM osigurana su u budžetu Grada Zenice, pri Službi za privredu i upravljanje razvojem, a Banka će obezbijediti kreditna sredstva privrednim subjektima

Ugovorom između Grada Zenice i odabrane banke će se regulisati pravo podnošenja prijave za kreditna sredstva iz ove kreditne linije, visina kreditnih sredstava, visina i način realizacije subvencionisane kamatne stope, te način monitoringa i izvještavanja Službi za privredu i upravljanje razvojem o korisnicima ove kreditne linije,

Odabir banke za plasman ove kreditne linije vršiće se na bazi nekoliko kriterija, a to su: visina sredstava za kreditnu liniju, visina kamatne stope, visina troškova obrade kredita kao I broj uspješno implementiranih kreditnih linija na području FBiH.

Obaveza Banke je da nakon zaključivanja ugovora objavi Javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava, s tim da se prijave sa potpunom i potrebnom dokumentacijom podnose Banci. Odobreni kredit po jednom korisniku ograničava se na visinu do 200.000,00 KM sa rokom otplate od 1 do maksimalno 24 mjeseca. Krajnji rok za realizaciju ugovora je 31.12.2019 godine.

Više detalja, kao i informacije o načinima i rokovima za prijavu na poziv, pronađite na web stranici Gradske uprave Zenica.