Željeznice FBiH trebaju preuzeti veći dio transporta roba

0

Jedna od djelatnosti koja je u najvećoj mjeri osjetila nedostatak kvalificirane radne snage na tržištu je djelatnost transporta. Na tržištu Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sve teže je pronaći kvalificirane vozače, a direktne posljedice osjećaju kompanije koje se bave transportom, kako roba, tako i putnika.

– Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine odavno upozorava na problem nedostatka kvalificirane radne snage u BiH i predlaže rješenja kako da se taj problem prevaziđe. Jedna od branši koja je najviše pogođena nedostatkom kvalificiranih radnika je transport. Pokušaji da se preko zavoda za zapošljavanje zaposle ljudi koji su tamo prijavljeni sa odgovarajućim kvalifikacijama, nisu dali rezultate. Gotovo svake sedmice naše članice iz sektora transporta nas upozoravaju na problem nedostatka vozača. Vlasnik jedne kompanije koja se bavi transportom roba nam je nedavno rekao da je primoran raditi sa 70 posto kapaciteta, jer nema ko voziti kamione za transport robe – kaže Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Nedostatak vozača u transportu roba se odražava i na druge industrijske grane koje sada duže vremena čekaju na sirovine neophodne za proizvodnju ili otpremanje gotovih proizvoda prema kupcima.

– Jedan od načina na koje bismo mogli ublažiti problem koji se javlja sa transportom roba jeste korištenje kapaciteta Željeznica FBiH u većoj mjeri nego što je to bio slučaj do sada. Željeznički prevoz bi mogao preuzeti transport roba u onim dijelovima BiH gdje funkcionira željeznički saobraćaj – kaže Smailbegović.

Prema riječima direktora Željeznica FBiH Enisa Džafića, ova kompanija je generator privrednog razvoja Bosne i Hercegovine.

– Više od 70 posto privrede u BiH oslonjeno je na rad naše kompanije. Kapaciteti Željeznica FBiH su u značajnoj mjeri iskorišteni, ali uvijek imamo prostora i rezervnih kapaciteta za nove potencijalne klijente. Elektroenergetski sektor u državi u najvećoj mjeri zavisi od Željeznica FBiH. Osiguravamo nesmetano funkcionisanje elektroenergetskog sektora u BiH redovnim snabdijevanjem Termoelektrana Tuzla i Kakanj sa potrebnim količinama uglja iz naših rudnika u FBiH. Također, osiguravamo nesmetan protok roba u izvozu i uvozu za kompanije: Arcelor Mittal Zenica, Gikil Lukavac, Sisecom soda Lukavac, Natron Hayat Maglaj, Cementara Kakanj, Cementara Lukavac, Belisar – Studen Agram Brčko, Holdina Sarajevo, Hifa Oil Tešanj, Vispak Visoko, Klas Sarajevo, Solana Tuzla, Penny Sarajevo, Alternativa Sarajevo, Cibos Ilijaš, Fortin Tešanj i druge korisnike željezničkih usluga sa kojima imamo ugovorenu saradnju. Destinacije na kojima se odvija promet roba u izvozu i uvozu iz BiH su: Hrvatska, Slovenija, Srbija, Mađarska, Poljska, Češka, Bugarska, Rumunija, Slovačka – kaže Džafić.

Naglašava da željeznički sektor direktno doprinosi daljem rastu i razvoju navedenih kompanija, kao cijele naše privrede, što ima pozitivne efekte na zapošljavanje građana, punjenje budžeta svih nivoa od državnih, federalnih, kantonalnih do općinskih.

– Prevoz željeznicom najpogodniji je za prevoz masovnih tereta, naročito rasutih tereta (ugalj, ruda, koks, kameni agregati, boksit, staro željezo i druge robe) koje prevozimo za gore navedene klijente i roba koje traže zaštitu od atmosferskih uticaja (soda, sirovi šećer, žitarice i druga pakovana roba). Posebno ističemo raspoloživost plato vagona namijenjenih prevozu kontejnera i dugačkih i vangabaritnih pošiljki. ŽFBiH nastoje svojom komercijalnom politikom postići bolju iskorištenost vagona u oblasti kontejnerskog saobraćaja. U ovoj godini zabilježen je rast ovog vida prevoza za 65 posto u odnosu na isti period prethodne godine. ŽFBiH trenutno imaju dva kontejnerska terminala (Sarajevo i Tuzla) sa potrebnom pretovarnom mehanizacijom, koji čine dovoljnu podršku za dalji razvoj ovog vida transporta – ističe Džafić.

Naglašava da Željeznice FBiH u potpunosti mogu odgovoriti na zahtjeve privredeu FBiH, što se pokazalo i u vrijeme korona krize, kada je osigurano funkcioniranje privrednog sistema u FBiH.

– Pozitivan aspekt željezničkog saobraćaja jeste maksimalna sigurnost i pouzdanost. Prednosti željezničkog saobraćaja nesumnjivo leže u sigurnom, planiranom i ekonomičnom transportu masovnih tereta na dugim relacijama, izgrađenosti infrastrukture do velikih komitenata, pristupu luci Ploče i lukama na rijeci Savi te mogućnostima razvoja intermodalnog transporta, što su prepoznali naši dugogodišji komitenti. Pored toga, željeznice su ekološki najprihvatljiviji vid prevoza, jer podrazumijevaju smanjenje emisije štetnih gasova, manju buku i ostalih štetnih uticaja – kaže Džafić.

Prema statističkim podacima za prvih šest mjeseci ove godine Željeznice FBiH su ostvarile ukupno veći obim rada za 12 posto, izražen u netotonskim kilometrima u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu.

Naglašavaju da ŽFBiH Sarajevo stoje na usluzi svim privrednim subjektima koji imaju interes sigurnog i pouzdanog prevoza pod tržišno prihvatljivim i konkurentskim uslovima.