Zeleno svjetlo za veliki projekt iza kojeg stoje Bičakčić i Cikotić

0

Federalno ministarstvo okoliša i turizma dalo je zeleno svjetlo za izgradnju vjetroelektrane na Vlašiću.

Odluka je donesena rješavajući po zahtjevu firme “Vjetroelektrane Čardakov” Travnik, za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat izgradnje Vjetroparka Vlašić, instalirane snage do 50 MW.

– Utvrđuje se da za Projekat izgradnje Vjetroparka Vlašić, instalirane snage do 50 MW u općini Travnik, nije potrebno dalje provođenje procjene uticaja na okoliš putem izrade Studije uticaja na okoliš – zaključuje se u rješenju Ministarstva koje je stavljeno na javni uvid.

Naime, konstatovano je da tokom rada neće biti značajnih uticaja na okoliš i zdravlje ljudi.

Inače, vlasnici kompanije su Selmo Cikotić (bivši ministar sigurnosti BiH), firma “Bičakčić” d.o.o. Sarajevo (iza koje stoji Edhem Bičakčić), firma EIB Internationale Banjaluka, te kompanija Interenergo iz Ljubljane. Slovenačka firma je većinski vlasnik travničke komanije, piše BiznisInfo.ba.

Nema prepreka za gradnju

Na predmetnoj lokaciji nema objekata koji bi mogli uticati na poziciju vjetroparka. Koncesiono područje za predmetne vjetroelektrane (vjetroparkove) i predviđa putnu i energetsku infrastrukturu, nalazi se na planini Vlašić.

Mjerna kampanja za određivanje vjetropotencijala na navedenoj lokaciji predstavlja glavni preduslov i prvi korak ka razvoju i izgradnji vjetroparka. Direktni cilj projekta Vjetroelektrane Vlašić je proizvodnja električne energije za potrebe bh. elektroenergetskog sistema.

Opći cilj projekta je unaprijediti i povećati obnovljive izovre energije u energetskom miksu Bosne i Hercegovine. Posebna pažnja se posvećuje solarnoj energiji vjetra, a posebno energiji vjetra na velikim nadmorskim visinama.

Strateški cilj je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije ulaganjem u projekte vjetroelektrana. Samim tim i vjetropark Vlašić će doprinijeti postizanju strateškog cilja i zbog toga će biti provedena kampanja mjerenja vjetra na lokaciji Vlašić s ciljem izgradnje vjetroelektrana i puštanja u rad. Ukupna očekivana snaga vjetroelektrane je 50 MW (10 x 5 MW). Na Vlašiću je planirana izgradnja stubova 10 vjetroelektrana.

Građevinsko zemljište na kojem su planirani vjetroagregati, koje je sa 10 Ugovora za 10 lokacija na planini Vlašić (do 5 MW po lokaciji) o koncesiji od strane Vlade Srednjobosanskog kantona 07.03.2022. godine, dodjeljeno je firmi Vjetroelektrane Čardakov d.o.o. Travnik na korištenje u svrhu izgradnje, korištenja, građenja i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju.