ZEDA okupila predstavnike nauke i privrede

0

Agencija ZEDA okupila je predstavnike nauke i privrede u cilju održavanja stručne radionice/okruglog stola “Dizajn u drvopreradi i mogućnosti upotrebe drveta u arhitekturi i uređenju enterijera” koji je realizovan u okviru projekta FORESDA u kojem ZEDA ima status partnera od januara 2017. godine.

Prezentaciju na temu „Mjesto dizajna u industriji“ održala je gđa. Ena Begičević iz kompanije MS&Wood dok je “Primjere uspješne saradnje kompanije i dizajnera“ predstavio g.Sedin Ćeman također iz MS&Wood.

Ovom prilikom, gđa. Vedina Babahmetović iz kompanije Entasis održala je prezentaciju na temu „Drvo u arhitekturi i eneterijeru“, a prof. Darko Petković sa UNZE prisutnima je prezentovao „Kako povezati dizajn i tehnologije u cilju daljeg razvoja drvoprerađivačkog sektora u BiH“.

Događaj je imao za cilj da istakne značaj dizajna u drvnoprerađivačkoj industriji ali i mogućnosti upotrebe drveta u arhitekturi i uređenju eneterijera. Pored ovih tema pažnja je posvećena i potrebi edukacije i razvoja školskih programa za potrebe drvnoprerađivačkog sektora BiH.

Na događaju su učestvovali predstavnici Univerziteta u Zenici, razvojnih agencija i privrede.

Cilj projekta FORESDA jeste podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu.

Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.