Zaustavljena isplata dividende BH Telecoma

0

Na 77. redovnoj Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, održanoj 9. oktobra 2023. godine, donesena je odluka o neusvajanju obračuna i isplate dividende za 2022. godinu putem Registra vrijednosnih papira u FBiH.

Cijeneći navedeno, Uprava Društva će izvršiti konsultacije sa većinskim dioničarem, odnosno Vladom Federacije Bosne i Hercegovine oko pokretanja procedure donošenja prijedloga nove odluke o prijedlogu raspodjele dobiti i shodno istoj i prijedloga odluke o obračunu i isplati dividende za 2022. godinu putem Registra vrijednosnih papira u FBiH.

 Nakon izvršenog usaglašavanja sa većinskim dioničarem, novi prijedlozi citiranih odluka će se uputiti u dalju proceduru kako bi Skupština Društva iste razmatrala u toku 2023. godine.

Podsjetimo da je nova Uprava, na čelu s Amelom Kovačevićem kao generalnim direktorom, prije nekoliko dana preuzela rukovođenje BH Telecomom.

Vlada FBiH ima oko 90 posto dionica BH Telecoma, a ostalo su mali dioničari.