Zaustavljena njemačka investicija u BiH: Objekt u izgradnji ostao bez dozvole

0

Nakon trogodišnje pravne bitke, Klub sportskih ribolovaca iz Travnika može proslaviti veliku pobjedu, jer je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio pozitivnu presudu kojom se poništava urbanistička saglasnost za malu hidroelektranu “Oštrac” na rijeci Ugar, piše Jajce-online.

Pravni tim Aarhus centra, u saradnji s Klubom sportskih ribolovaca iz Travnika, u protekle tri godine pokrenuo je sudske procese protiv urbanističke saglasnosti, građevinske i okolišne dozvole za spornu hidroelektranu.

Vrhovni sud FBiH postupao je u okviru upravnog spora koji je pokrenuo Klub Sportskih Ribolovaca Travnik i preinačio odluku Kantonalnog suda u Novom Travniku, poništavajući urbanističku saglasnost izdanu od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona dana 19.06.2019. godine.

Presuda je utvrdila da Klub sportskih ribolovaca Travnik, kao korisnik ribolovnih prava na području Srednjobosanskog kantona, neosporno ima aktivnu legitimaciju te je trebao sudjelovati kao zainteresirana javnost u postupku odobravanja urbanističke saglasnosti za malu hidroelektranu “Oštrac”.

Iz Aarhus centra su uputili čestitke Klubu sportskih ribolovaca Travnik i NGG Dižimo glas za naše rijeke na još jednoj pobjedi u borbi za spas travničkog bisera. Investitor male hidroelektrane “Oštrac” je firma VNT d.o.o. Jajce, većinski u njemačkom vlasništvu.

Hidroelektrana se trenutno nalazi u fazi izgradnje, a očekuje se da će resorni inspekcijski organi donijeti odluku o obustavi svih radova najmanje do okončanja novog procesa koji će Ministarstvo provesti sukladno presudi Vrhovnog suda FBiH.