Zapošljavanje u SAD-u ubrzalo u oktobru

0

Tempo zapošljavanja u najvećoj svjetskoj ekonomiji u oktobru je ubrzao, no broj zaposlenih još je uvijek osjetno ispod pretpandemijskih nivoa, pokazao je u petak izvještaj ministarstva rada.

Broj zaposlenih u SAD-u u oktobru je neto uvećan za 531 hiljadu, nakon porasta za revidiranih 312 hiljada u septembru i 483 hiljade u avgustu, objavilo je ministarstvo.

Prvobitnu procjenu za septembar ministarstvo je tako podiglo za 118 hiljada, a onu za avgust za 117 hiljada, napominju.

Iz toga proizlazi da je ukupno u ta dva mjeseca broj zaposlenih bio za 235 hiljada veći no što je ministarstvo bilo prvobitno izvijestilo.

Od početka godine u prosjeku je tako broj zaposlenih u najvećoj svjetskoj ekonomiji mjesečno rastao za 582 hiljadee, pokazuju izračuni ministarstva.

Izrazitije su u oktobru nastavili zapošljavati poslodavci u ugostiteljstvu i aktivnostima u slobodno vrijeme, u segmentu stručnih i poslovnih usluga te prijevozu i skladištenju. Izraženije zapošljavanje zabilježeno je i u proizvodnom sektoru, objavilo je ministarstvo.

U državnom sektoru obrazovanja broj zaposlenih dodatno se pak smanjio.

Od aprila 2020. broj zaposlenih u SAD-u uvećan je za 18.2 miliona, no još je uvijek za 4.2 miliona manji u usporedbi s pretpandemijskim nivoima u februaru 2020. godine, navodi se u izvještaju ministarstva.