Zakupac Svetog Stefana traži 100 miliona KM od Vlade Crne Gore

0

Vladi Crne Gore stiglo je obavještenje o pokretanju arbitražnog postupka pred Arbitražnim sudom u Londonu koji je pokrenula kompanija “Adriatic properties”, naturalizovanih Crnogoraca, biznismena Petrosa Statisa i Vei Seng Pua, saznaju “Vijesti” u kompaniji koja je dugogodišnji zakupac elitnog hotelskog kompleksa Sveti Stefan – Miločer.

Vladi je dat rok od 30 dana da se izjasni na tužbene zahtjeve koji su međunarodnom tribunalu dostavljeni sa dokazima na 50 strana.

Zakupac grad hotela Sveti Stefan, Vile Miločer, te nekadašnjeg hotela “Kraljičina plaža”, na čijem mjestu gradi novi hotel sa depadansima (60 apartmana za tržište), traži da im se zbog navodnog kršenja ugovora i onemogućavanja da rade, isplati stotinu miliona eura, koliko su investirali u hotelski kompleks, kao i izgubljena dobit za ovu godinu i sve naredne do isteka ugovora o zakupu.

Adriatic properties i hotelski operator Aman zatvorili su grad hotel “Sveti Stefan” i “Vilu Miločer” nakon što im Vlada Crne Gore nije dala garancije da će plaže u okviru hotelskog kompleksa imati hotelski režim, kao i prethodnih 14 godina, odnosno da se gostima garantuje mir i diskrecija.

Mještani su krajem marta polomili ogradu koja vodi ka Kraljičinoj plaži, te tu, kao i Kraljevu i zapadnu svetostefansku plažu omogućili na korišćenje svim građanima. Iz Adriatica su naveli da je to razlog da se odustane da se ove godine otvori popularni Svetac, a katanac je bio i na Vili Miločer.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović je u izjašnjenju upućenom Privrednom sudu navela da Adriatic propertis više od deset godina bespravno koristi šetalište između Kraljičine plaže i Aman spa centra i javni put koji povezuje Sveti Stefan sa obalom i nezakonito zabranjuje njihovo korišćenje, jer ovi javni putevi nisu obuhvaćeni ugovorom o zakupu.

Dok je trajala pismena komunikacija na relaciji Vlada – zakupac, Demokratska partija socijalista je vladajuću koaliciju optužila za uništenje crnogorskog brenda i tjeranje investitora. Lider DPS i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je bio i prvi koji je pomenuo mogućnost arbitraže.

Apelacioni sud odbacio zahtjev MER-a da se izuzme Jovanić

Apelacioni sud Crne Gore odbacio je kao nedozvoljen zahtjev Ministarstva ekonomskog razvoja (MER), kojim je traženo da se sudija i predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić izuzme iz slučaja daljeg postupanja u slučaja “Sveti Stefan”, jer se predmet nalazio u radu vijeća Privrednog suda u čijem radu ne učestvuje Jovanić ni kao sudija, ni kao predsjednik suda.

Iz Apelacionog suda su “Vijestima” kazali da im je 28. septembra Privredni sud dostavio spise predmeta sa zahtjevom za izuzeće Jovanića, koji je podnijet od strane MER-a, koji predstavlja zakonskog zastupnika i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore. Dodali su da je uz taj zahtjev, i Jovanić dostavio svoje izjašnjenje.

– Odlučujući o podnijetom zahtjevu, predsjednik ovog suda je dana 29.09.2021. godine donio rješenje IV-3 Su.br.26/21-II kojim je odbacio predmetni zahtjev kao nedozvoljen iz razloga što se predmet poslovne oznake IP.br.1136/21 nalazio u radu kod vijeća Privrednog suda Crne Gore u čijem radu ne učestvuje predsjednik Privrednog suda Crne Gore – sudija Blažo Jovanić, ni kao sudija, ni kao predsjednik suda – kazali su iz Apelacionog suda.

Oni su dodali da su spisi predmeta zajedno sa predmetnim rješenjem isti dan vraćeni Privrednom sudu na dalje postupanje.

Kompanija “Adriatic Properties”, iza koje stoji Petros Statis, je početkom jula predložila Privrednom sudu da se državi Crnoj Gori zabranjuje da preduzima radnje koje mogu nanijeti štetu ovoj kompaniji, kao i zabranu da se vrše promjene na imovini koja je predmet Ugovora o zakupu hotela “Sveti Stefan” i “Miločer”, kao i Ugovora o zakupu hotela “Kraljičina plaža”, a Jovanić je prihvatio zahtjev kompanije da uvede privremenu mjeru vezanu za zakup hotela Sveti Stefan.

U dopisu koji je MER uputio Apelacionom sudu naveli su, između ostalog, da Jovanić vodi predmetni postupak uz očiglednu pristrasnost, bez želje da objektivno sagleda pravnu situaciju, te da svojim ponašanjem postaje saveznik “Adriatic Properties”, “koji nizom svojih radnji zamjenjuje teze i pokušava da lažnim prikazivanjem činjenica kreira nezakonit pravni osnov, te da je time povrijedio pravo na pravično suđenje, i u okviru toga i pravo na nepristrasan i nezavisan postupak.

Kompanija “Adriatic properties”, koja je investitor, dugoročni je zakupac hotela Sveti Stefan i Miločer, kao i hotela “Kraljičina plaža”. Statisova firma zakupila je hotele na period od 30 godina. Aneksima zaključenim januara 2013. produžen je zakup hotela Sveti Stefan i Miločer sa 30 na 42 godine, dok je zakup hotela Kraljičine plaže, produžen sa 30 na 42, odnosno 90 godina.