Zahtjev za konverziju podnijelo 546 “švajcaraca”

0

Hipo banci, koja planira da od 18. aprila počne sa konverzijom kredita, zahtjev za konverziju podnijelo je 546 korisnika kredita u švajcarskim francima u Republici Srpskoj od njih ukupno 2.500, izvještava Srna.

“Očekujemo da taj broj bude mnogo veći kako se budemo približavali zvaničnom datumu početka konverzije. Cilj banke je da u narednih nekoliko mjeseci riješi i zaključi konverziju”, kažu Srni u Hipo Alpe Adrija banci Banjaluka i ističu da banka planira da proces konverzije bude završen do 1. jula.

U Hipo Alpe Adrija banci kažu da su svjesni problema korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima, pa je Banka zajedno sa novim vlasnicima pripremila odgovorno, dobrovoljno i fer rješenje koje će klijente finansijski rasteretiti, a ujedno neće ugroziti domaći bankarski sistem ili domaću ekonomiju.

“PONUDA NIJE FER, NA POTEZU TUŽILAŠVO BIH!”

Predsjednik Udruženja “Švajcarski franak” Republike Srpske Brane Milošević smatra da ponuda Hipo banke nije fer i u interesu korisnika kredita, te on, kao korisnik kredita, neće pristati na ovo rješnje. On je istakao da će Udruženje ponovo uputiti u skupštinsku proceduru zakon koji se odnosi na ovu problematiku.Milošević je ocijenio da bi ovim kreditima trebalo da se bavi i Tužilaštvo BiH, jer je u više navrata prekršeno više zakona, te poručio građanima da “ne pristaju na ovo rješenje, već da se strpe da bude usvojen zakon”.

Riječ je o rješenju koje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obaveza za 30 odsto uz konverziju u domaću valutu po trenutnom kursu, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99 odsto, pri čemu će banka snositi sve naknade prenosa, a osiguranje po novom kreditu, u pravilu, ostaje isto, dok je moguće i dalje produženje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti.

Predloženo rješenje, kažu u Banci, ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obaveza za 50 odsto, a koja će se osigurati za 25 odsto klijenata sa najnižim mjesečnim primanjima.

Pravo oprosta duga imati i klijenti banke čiji su krediti dospjeli, otkazani ili su u sudskom postupku po osnovu prinudne naplate potraživanja koju je pokrenula banka.

Klijenti će imati i mogućnost otpisa dijela potraživanja uz zatvaranje i likvidaciju kredita, kažu u Hipo banci.

Iz Hipo banke pozivaju sve zainteresovane klijente, fizička lica, korisnike kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima da do 17. aprila dostave dokumentaciju o primanjima – izvod iz banke i tri posljednje ovjerene platne liste ili ček od penzije, a nezaposleni klijenti uvjerenje iz Zavoda za zapošljavanje.

Svi zainteresovani klijenti u svojim poslovnim jedinicama banke mogu preuzeti listu ostale dokumentacije, te zahtjev za realizaciju ponuđenog rješenja. Banka je javni poziv objavila u dnevnim listovima koji izlaze na prostoru Republike Srpske i klijentima posredstvom pošte uputila dopis, navode iz Banke.

Banka neće, niti može uticati na odluku klijenata da prihvate ponuđeno rješenje i neku od njegovih olakšica, jer je to dobrovoljni izbor klijenata.