Za prva tri mjeseca ove godine BiH zabilježila pad izvoza i uvoza robe

0

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene BiH za period januar-mart 2016. godine u kojoj je konstatirano da je, u odnosu na isti period prošle godine, zabilježen pad izvoza od 0,21 posto, pad uvoza od 1,62 posto i pad trgovinskog deficita od 3,68 posto.

Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene za period januar-mart 2016. godine iznosio je 5,63 milijarde KM, što je za 62,48 miliona KM ili 1,10 posto manje u odnosu na isti period prošle godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 60,22 posto, što je za 0,85 posto više u odnosu na period januar-mart 2015. godine.

Posmatrano po geografskoj strukturi, Evropska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner i u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 66,99 posto, a zemlje potpisnice sporazuma “CEFTA 2006” sa 12,75 posto.

Od glavnim trgovinskih partnera najveću pokrivenost uvoza izvozom Bosna i Hercegovina ima sa Austrijom (139,82 posto), Slovenijom (102,51 posto), Njemačkom (81,04 posto), Italijom (68,67 posto), Hrvatskom (64,10 posto), Turskom (45,15 posto) te Srbijom (36,22 posto).

U prvom tromjesečju ove godine BiH je najviše izvozila u Njemačku, Italiju, Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Srbiju, Tursku, Mađarsku, Holandiju i Crnu Goru. Izvoz u ove zemlje učestvuje sa 74,62 posto u ukupnom bh. izvozu.

Posmatrano po zemljama porijekla uvoza, najviše se uvozilo iz Njemačke, Italije, Srbije, Hrvatske, Kine, Slovenije, Turske, Austrije, Rusije i Poljske.

Uvoz iz ovih zemalja učestvuje sa 71,54 posto u ukupnom bh. uvozu. (Klix)