Za propalog giganta traže 88 miliona KM, čude se što se niko ne javlja

0

Stečajni upravnik objavio je novi javni oglas za prodaju privrednog subjekta Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja.

Prodaja javnim nadmetanjem održat će se 15. februara 2024. godine u 12 sati u sjedištu prodavca u ul. Izeta Čomare bb, llidža.

Početna cijena i ovog puta je 88.067.552,50 KM.

Javni poziv je objavljen nakon što su propali raniji pokušaji prodaje Hidrogradnje. Prije nekoliko dana je zatvoren prethodni javni poziv – po istoj cijeni – na koji se niko nije javio.

Privredni subjekat Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju prodavat će se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava naknadne reklamacije. Prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem.

Navedena vrijednost privrednog subjekta je početna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i privredni subjekat ne može se prodavati ispod te cijene.

Osim što je riječ o, prema svemu sudeći, prevelikoj cijeni, pred novog kupca su postavljeni i strogi uslovi.

Naime, uslov prodaje je nastavak poslovanja – osnovne djelatnosti Hidrogradnja d.d. Sarajevo, uz zadržavanje postojećeg broja zaposlenih.

Sve takse i poreze za prenos vlasništva privrednog subjekta plaća kupac, te pripremu dokumentacije i pravne radnje za prenos vlasništva.

BiznisInfo.ba podsjeća da je Hidrogradnja nekada bila najpoznatija građevinska kompanija u BiH, ali je nakon rata uništena lošim rukovođenjem i korupcijom tadašnjih kadrova te prekomjernim zapošljavanjem nepotrebnog osoblja u administraciji.

Kompanija je odavno ostala bez referenci i kvalitetnih kadrova i radnika i njen povratak na tržište bi bi veoma skup i zahtjevan. Drugim riječima, firma je odavno propala i iza nje su ostali samo ogromni dugovi.

Hidrogradnja je, naime, jedan od najvećih poreskih dužnika u državi. Samo Poreznoj upravi FBiH firma duguje čak 66 miliona KM, po čemu je 8. najveći dužnik u Federaciji.

Kompanija ima ukupnu imovinu procijenjenu na oko 30 miliona KM i akumulirani gubitak iz prethodnih godina od čak 146 miliona maraka (prema podacima zaključno s krajem 2022. godine). Ukupne obaveze iznose preko 85 miliona KM.