Za poticaje u poljoprivredi 9 miliona KM

0

Na telefonskoj sjednici Vlade FBIH danas je izmijenjena i dopunjena Odluka o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Za poticaje za poljoprivredu tako je umjesto 500.000 KM izdvojeno 9 miliona KM.
 
Ovo je učinjeno nakon što je Vlada FBiH zadužila resorna ministarstva da hitno poduzmu aktivnosti kako bi već usvojeni programi utroška transfera prioritetno bili usmjereni za finansiranje projekata sjetve, koja će biti u funkciji održavanja i poticanja proizvodnje strateških prehrambenih i neprehrambenih proizvoda ključnih za zdravlje i život stanovništva, te oporavak i održavanje produktivnih, logističkih i izvozno orijentiranih djelatnosti.
 
Izmjene i dopune odnose se i na rokove za dostavljanje dokumentacije za proizvodnje započete prije i nakon 1. oktobra prethodne godine, a koje su završene do dana stupanja na snagu Programa novčanih podrški za 2020. godinu, kao i propisanih finansijskih ograničenja za pravne subjekte i fizičke osobe u modelu poticaja proizvodnji.
 
Također, u okviru modela ruralnog razvoja, a vezano za podršku zajedničkim projektima poljoprivrede i ruralnog razvoja u Federaciji BiH, obrisana je ova odredba, a sredstva prebačena u model ostalih vrsta podrški za mjeru Podrška različitim programima pokretanja proizvodnje, poticanja jesenje ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike.
 
Nadalje, izvršene su izmjene koje se odnose na ruralni razvoj, tako što su iznosi za pojedine mjere umanjeni za ukupno 9.000.000 KM. Ova sredstva su prebačena u ostale vrste podrški i primarno namijenjena različitim programima pokretanja proizvodnje, poticanja jesenje ili proljetne sjetve i slične.
 
Izmjene Programa rezultirale su smanjenjem iznosa sredstava u okviru Modela ruralnog razvoja sa 17.250.000 KM na 8.250.000 KM, dok je u okviru Modela ostalih vrsta podrški planirani iznos sa 1.800.000 KM povećan na 10.800.000 KM.