Za pola godine 2,45 milijardi javnih prihoda u FBiH

0

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juni 2020. godine uplatili su 2,45 milijardi KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH. Uplate su u odnosu na isti period 2019. godine manje za 162 miliona KM, ili za 6,22 posto.

U junu 2020. godine je ukupno naplaćeno  389 miliona KM, što je u odnosu na maj 2020. godine više za oko 5 miliona KM ili za 1,39 posto.

U strukturi direktnih poreza za period januar-juni 2020. godine naplaćeno je:

  • porez na dohodak  202.701.755 KM
  • porez na dobit 185.098.204 KM
  • naknade i takse 171.985.840 KM
  • posebne naknade 103.821.991 KM
  • porez na imovinu 48.345.170 KM
  • novčane kazne 21.867.575 KM
  • ostali porezi 216.831 KM

U periodu januar – juni 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od milijardu i 710 miliona KM.

U strukturi doprinosa za period januar – juni 2020. godine naplaćeni su:

  • doprinosi za PIO/MIO 951.968.850 KM
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 679.307.155 KM
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 79.007.220 KM

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 29.06.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 518.584. 

Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607. U međuvremenu broj zaposlenih se povećao i na dan 29.06.2020. godine broj zaposlenih (prema prebivalištu osiguranika) je veći za 10.977.