Za modernizaciju cesta u FBiH kredit od 50.000.000 eura

0

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Modernizacija cesta u Federaciji BiH u iznosu od 50.000.000 eura za Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Kredit je odobren je na 20 godina uz grace period od pet godina.

Projekt se sastoji od nekoliko manjih i srednje velikih planova ulaganja, uključujući izgradnju novih dionica cesta i traka za spora vozila, obnovu asfaltnog sloja, eliminiranje crnih tačaka i saniranje tunela i mostova s ciljem poboljšanja sigurnosti prometa na 35 dionica glavnih cesta u Federaciji BiH u ukupnoj dužini od 290 kilometara.