Za saobraćajnice u Sarajevu 30 miliona eura

0

Ugovor o podršci zajmu za Projekt gradskih saobraćajnica Sarajevo u iznosu od 30 miliona EUR-a potpisao je u utorak premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa šeficom Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Manuelom Naessl.

Potpisivanju su prisustvovali ministar saobraćaja Adi Kalem, ministar finansija Jasmin Halebić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruk Kapidžić, te direktor Direkcije za puteve Selmir Kovač.

Kako je potcrtano, svrha projekta je poboljšanje ključne cestovne mreže u Kantonu Sarajevo, kroz finansiranje izgradnje i nadogradnje putne infrastrukture na dionicama Prve transverzale, odnosno dvocjevnog tunela Kobilja glava, te Devete transverzale, kako bi se grad povezao s svim dijelovima Kantona i regionalnom cestovnom mrežom.

Ovom prilikom, premijer Nenadić je poručio kako je Vlada Kantona Sarajevo pokrenula niz vrlo značajnih projekata, što je od početka bio i njen ključni interes.

“Kada je riječ o Prvoj transverzali mi smo u potpunosti promijenili pristup implementaciji ovog projekta. Do sada je to sve bilo usporeno, a mi sad na dnevnoj bazi pratimo njegovu realizaciju. Naravno, problemi postoje, ali ih uspješno rješavamo, što je rezultiralo vidljivim promjenama na terenu”, istakao je premijer Nenadić.

Na sastanku je informisao šeficu EBRD-a kako je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo raspisala javni poziv za izbor izvođača radova za izgradnju prve dionice Prve transverzale, od Kranjčevićeve ulice do ulice Braće Begić. Rok za izbor izvođača je 45 dana i 15 dana je rok za eventualnu žalbu, što će, kako je naveo premijer Nenadić, biti završeno krajem jula, a već u augustu bi se krenulo s radovima na ovoj trasi puta.

Dodao je i kako se na Betaniji realiziraju određene aktivnosti vezane izgradnju tunela Kobilja Glava, kao i završetak radova na asfaltiranju ceste pred ulazak u tunel.

“O Devetoj transverzali razgovarali smo jučer s načelnikom Novog Grada Semirom Efendićem, tako da planiramo da i ovo pitanje ubrzamo s ciljem što skorijeg početka radova na kružnom toku i spojem sa LOT II. Mnogo se radi na izmještanju zgrade na Južnoj longitudinali, ali i na garaži G3 kod Hitne pomoći. I priča vezana za 12. transverzalu oko sarajevskog aerodroma se uozbiljila”, rekao je premijer Nenadić.

Poručio je kako postoje projekti u vrijednosti od oko 32 miliona KM koji će se finansirati iz sredstava Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, ali i podsjetio da se sa UNDIP-jem realizuje 19 projekta.

Premijer Nenadić je rekao kako se nastoje ojačati kapaciteti Direkcije za puteve KS, jer oni imaju samo 12 uposlenika koji rade na ovim važnim i zahtjevnim projektima.

Šefica Ureda Naessl je istakla da je za njih, pored samog čina potpisivanja ugovora, vrlo bitna i njegova implementacija, posebno poštovanje pravnih okvira, jer će na taj način osigurati aktiviranje drugih projekata iz oblasti saobraćaja.

Ministar Halebić je rekao kako je veoma bitno ostvariti optimalan balans između aktivnosti na novim razvojnim projektima koji znače nova zaduženja, sa jedne, i implementacije postojećih infrastrukturnih projekata odobrenih u ranijim periodima, sa druge strane.

“U ovoj godini KS je pokrenuo aktivnosti za obezbjeđenje sredstava u iznosu oko 130 milona eura za razvojne projekte kroz saradnju sa EBRD-om i Evropskom investicionom bankom. U vezi sa implementacijom postojećih projekata, jučer je organizovana i sjednica Upravnog odbora o projektu Vodovod na kojem je dogovorena dodatna ažurnost u njegovoj provedbi, a sve s ciljem unapređenja vodosnabdijevanja za građane”, naglasio je ministar Halebić.

Na sastanku je bilo riječi i o restruktuiranju preduzeća GRAS, o čemu je govorio ministar Kalem. “Prezentacija za restruktuiranje GRAS-a je održana u maju.

U procijeni stanja ovog preduzeća učestvovao je i njihov menadžment. U narednim sedmicama održat će se intenzivniji sastanci s njima, ali i sa Sindikatom i Kolegijem”, najavio je ministar Kalem.

Naveo je i kako je naložio da se formiraju komisije vezane za izmjene i dopune trenutnu važećih zakona o javnom prijevozu i o cestama u Kantonu Sarajevo.

Nadamo se da će do kraja godine ovi zakoni biti završeni, naglasio je.

“Ovim drugim zakonom Direkcija za puteve bi postala javno preduzeće, ali prije toga se mora postići konsenzus”, objasnio je ministar Kalem.

Razgovaralo se i o projektima utopljavanja zgrada.

Premijer se zahvalio EBRD- u na podršci, te čestitao ministru Kalemu i direktoru Kovaču na njihovom predanom radu, jer se projekti iz oblasti saobraćaja najbrže realiziraju.

Najavio je da će se slijedeći sastanak održati naredne sedmice, a na kojem bi se nastavilo razgovarati o važnim projektima za građane i Kanton Sarajevo.

Na kraju sastanka i direktor Kovač je potpisao sa šeficom Naessl ugovor koji potpisuju entiteti i Direkcije za puteve o realizaciji projekata iz oblasti saobraćaja, saopćeno je iz press ureda Vlade KS.