Za devet mjeseci uplaćeno 3,9 mlrd KM javnih prihoda

0

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – septembar 2019. godine uplatili su 3.915.278.971 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH (PUFBiH), saopćeno je iz ove uprave.

U strukturi direktnih poreza za period januar–septembar, porez na dobit naplaćen je u iznosu 295.821.121 KM, a za mjesec septembar 26.491.913 KM; porez na imovinu naplaćen je u iznosu  78.440.466 KM, a za mjesec septembar  8.098.439 KM; dok su    ostali porezi naplaćeni u iznosu  477.748 KM, a za mjesec septembar 50.986 KM.

U istom periodu, porez na dohodak naplaćen je u iznosu  310.594.808 KM, a za mjesec septembar  33.691.950 KM; dok su naknade i takse naplaćene u iznosu  306.347.771 KM, a za mjesec septembar  34.400.323 KM.

U periodu januar – septembar 2019.godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu  2.703.002.985 KM, a za mjesec septembar 312.099.725 KM.

U strukturi doprinosa, za period januar–septembar doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu  1.505.361.035 KM, a za mjesec septembar 174.741.280 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu  1.072.588.074 KM, a za mjesec septembar 122.905.636 KM;dok su doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni u iznosu  125.053.876 KM, a u mjesecu septembru 14.452.809 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.9.2019.godine je 534.962 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.