Za deset mjeseci 4,3 milijarde KM javnih prihoda

0

Porezna uprava Federacije BiH obavijestila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2019. godine uplatili 4.361.403.458 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 96.973.492 KM više u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi direktnih poreza za ovaj period porez na dobit naplaćen je u iznosu od 325.605.192 KM, a za oktobar 29.784.071 KM, porez na imovinu u iznosu od 87.243.245 KM, a za oktobar 8.802.779 KM, ostali porezi 535.087 KM, a za oktobar 57.339 KM i porez na dohodak 345.644.555 KM, a za oktobar 35.046.804 KM. Naknade i takse naplaćene su u iznosu od 344.654.712 KM, a za oktobar 38.272.856 KM.
 
U ovom periodu naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 3.013.277.510 KM, a za oktobar 310.219.647 KM.
 
U strukturi doprinosa za ovaj period doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 1.677.597.855 KM, a za oktobar 172.204.920 KM, za zdravstveno osiguranje 1.196.284.817 KM, a za oktobar 123.680.917 KM i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 139.394.837 KM, a u oktobru 14.333.810 KM.
 
Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2019. godine je 536.768, u šta nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.