Za 7 dana u Federaciji posao dobilo više od 1.000 ljudi

0

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 20. septembra 2021. godine iznosio je 530.672.

Ovaj broj veći je za 1.135 u odnosu na podatak od 13. septembra kada je broj zaposlenih iznosio 529.537.

Ovaj podatak sapšten je danas iz Poreske uprave Federacije BiH.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 20. septembra po kantonima može se vidjeti u tabelarnom pregledu: