Webinar i panel diskusija: Postpandemijski trendovi u oblasti turizma

0

Globalna pandemija uzrokovana Covid-19  virusom je pogodila sve grane privrede ali niti jednu tako brzo i direktno kao turizam.

Pored činjenice da se stanovništvo u vremenima neizvjesnosti prvo odriče luksuza, a putovanja su jedno od njih, kompletan poslovni svijet je odlučio da ne putuje i koliko god je moguće radi online. Preko noći je stala potreba za avionskim i drugim prijevozom, smještajem, restoranima, uslugama vodiča, muzeja, itd.

Ovaj period donio je značajne promjene u poslovne modele i stepen rizika specifičnog za ovu industriju, a 2021. godina donosi potpuni preokret na tržištu.  Prema zvaničnim rezultatima „Analiza sektora turizma u BiH, maj 2021. EU4BusinesRecovery“ evidentan je rast od 60% u odnosu na 2019. koja je do sada bila jedna od najboljih godina bh.turizma. Ovakav rast rezultat je “otvaranja” zemalja u regionu i cijeloj Evropi, interventih  mjera koje su vlade na nivou entiteta BiH donijele i drugih privremenih mjera poput moratorija na kredite.

O trenutnom stanju i izazovima sa kojima se turistički radnici u BiH susreću, te globalnim kretanjima i trendovima koje je donijelo “novo normalno”, govorit će se na predstojećem webinaru pod nazivom Rješenja za trenutne izazove kompanija u oblasti turizma – Kako osigurati kontinuitet biznisa u vremenu krize” . Webinar se održava u dva termina i to četvrtak, 21.10.2021. od 13.00 do 15.00 i  petak, 22.10.2021. od 10.00 do 12.00. Učešće na webinaru je besplatno, a prijaviti se možete putem linka  https://pit.ba/webinar-i-panel-diskusija-postpandemijski-trendovi-u-oblasti-turizma/ 

Tokom webinara učesnici će imati priliku čuti više i o temama kao što su likvidnost preduzeća i kako se istovremeno nositi sa umanjenim prihodima i visokim fiksnim troškovima, digitalizaciji, zelenoj i cirkularnoj ekonomiji, održivom turizmu i izazovima domaćih kompanija u oblasti turizma.

BH turizam se sastoji uglavnom od malih i srednjih privatnih preduzeća sa nedostatkom strateške i opsežne pomoći i usmjerenja od strane vladinog sektora. Poslovni modeli su često usmjereni kratkoročnom profitu bez uvezanosti poslovnih subjekata u koordinirane zajedničke aktivnosti sa svojim konkurentima i partnerima. U privatnom sektoru postoje udruženja i pojedinci koji aktivno sarađuju sa Vladom nudeći smjernice za institucionalnu podršku, međutim efekti ovakvih inicijativa još uvijek su nedovoljno izraženi.

Webinar  je organiziran u okviru projekta EU4BusinessRecovery koji finansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke a koji zajednički implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Projekat EU4BusinessRecovery podržava mikro, mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini da nastave sa poslovanjem i očuvanjem radnih mjesta, a posebno će podržati poduzetnice, mlade i druge ranjive skupine u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog učinka pandemije Covid-19 stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Vlada Savezne Republike Njemačke (0,7 milion eura). EU4BusinessRecovery zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od 2021. godine do 2023. godine.