Vujanović: Sugestijama iz Zenice i Tuzle dopunjen Zakon o unutrašnjoj trgovini

0

Nakon javnih rasprava u Mostaru, Zenici, Tuzli i Sarajevu prihvaćene su sugestije te je uređen novi član 8., po prijedlogu Grada Zenica, kojim se za izdavanje odobrenja za otvaranje trgovačke radnje stranom državljaninu briše uvjet da ima radnu dozvolu – izjavio je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović u razgovoru za Fenu obrazlažući novine ugrađene u Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini u odnosu na Nacrt.

Po prijedlogu Grada Tuzla propisan je novi član 16., koji određuje da inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona vrši federalna, kantonalna i općinska tržišna inspekcija i drugi inspekcijski organi u okviru svoje nadležnosti.

– Budući da u skladu sa Zakonom o inspekcijama u Federaciji BiH općinska inspekcija nema nadležnost za inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i isti vrši federalna tržišna inspekcija i kantonalne inspekcije po ovlaštenju FUZIP-a, u pojedinim dijelovima Federacije je nedovoljna kontrola trgovačke djelatnosti. Iz tog razloga je uvažen navedeni prijedlog – pojasnio je Vujanović.

Stupanje na snagu ovog zakonskog rješenja treba da omogući Dom naroda Federalnog parlamenta, s obzirom na to da je ovog mjeseca odobren u Predstavničkom domu.

– Na taj način otklonile bi se barijere za provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, CEFTA ugovora i ostalih međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini. Najvažnije je svakako kompletiranje zakonskih preduvjeta za pristupanje Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovačkoj organizaciji (WTO), a bile bi poduzete i mjere za smanjivanje sive ekonomije u oblasti unutrašnje trgovine – rekao je Vujanović.

Važeće odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini propisuju da trgovinu namalo izvan prodavnica na štandovima, stolovima i u boksovima na i izvan tržnica namalo mogu obavljati isključivo registrovani trgovci. Terenskim kontrolama inspektora utvrđeno je da i dalje trgovci pojedinci na nelegalan način ostvaruju prihode, a ne uplaćuju doprinose, a rade bez odobrenja nadležnog organa.

Iz tog razloga, Vujanović smatra značajnom dopunu, kojom se namjerava uvesti nova kategorija trgovac-pojedinac za koju je ublažen kriterij stručne spreme i propisana je samo osnovna škola.

Za ovu kategoriju, kako podsjeća, zakonima iz oblasti finansija već su kreirani veoma povoljni uvjeti za registraciju i poslovanje na zakonit način, odnosno prestanak poslovnog djelovanja u području sive ekonomije.

– Detaljnije rečeno, za trgovce-pojedince je kreiran veoma povoljan ‘finansijski zakonski okvir’ za poslovno djelovanje koji se sastoji od plaćanja obaveznih zakonskih doprinosa za invalidsko i PIO, osnovno zdravstveno i za osiguranje od nezaposlenosti na osnovu povlaštene osnovice koja iznosi oko 370 KM, sa zbirnim iznosom svih doprinosa nakon obračuna u iznosu od oko 153 KM. Također,djelatnost trgovca-pojedinca ima tretman niskoakumulativne djelatnosti iz grupe djelatnosti slične obrtu, gdje pojedinac djelatnost obavlja samostalno svojim ličnim radom. kojim je omogućen status plaćanja poreza na dohodak u paušalnom iznosu od 70 KM – istakao je u razgovoru za Fenu federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

Fena