Vojna kasarna postaje poslovno-proizvodna zona

0

Neki od objekata već su dati privrednim subjektima na korištenje, a u planu Vlade BPK Goražde, je staviti sve objekte u funkciju

Premijer BPK Goražde Edin Ćulov potpisao je ugovor s direktorom kompanije “Goraždeputevi” Midhatom Okovićem u vezi s izvođenjem radova na prostornom uređenju bivše kasarne „Goražde I“ sa sanacijom i rekonstrukcijom pristupnog puta.

Potpisivanju je prisustvovao i ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bojan Krunić.

Vrijednost ugovora je 186.971 KM bez PDV-a, a rok za njegovu realizaciju je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Kako je rekao Ćulov, na ovom lokalitetu je  četrnaest objekata, a opredjeljenje Vlade BPK Goražde je ulaganje u njihovu sanaciju kao i pristupnu infrastrukturu jer se radi o izuzetnoj  lokaciji koja ima  sve preduslove za izgradnju jedne atraktivne poslovne proizvodne zone.

– Neki od objekata već su dati privrednim subjektima na korištenje, a u planu Vlade BPK Goražde, je staviti sve objekte u funkciju, kako bi stvorili preduslove za nova privredna ulaganja i zapošljavanja novih radnika – nakon potpisivanja kazao je premijer Edin Ćulov.

Prema riječima ministra Krunića, radi se o projektu čija implementacija je predviđena Planom i Programom ministarstva za 2023. godinu. Radovi počinju u toku slijedeće sedmice a očekivanja su da će se izvoditi planiranom dinamikom.

– Po okončanju radova stvorit će se jedan dobar preduslov za formiranje poslovno proizvodne zone. Lokalitet je pogodan jer se nalazi u samom centru grada, objekti su u dobrom stanju ali pristupna infrastruktura je jako loša. To ranije nismo mogli sanirati  jer smo imali ugovor na određeno vrijeme a  nakon dodjeljivanja na neodređeno, dobili smo saglasnost  za rekonstrukciju,  tako da možemo pristupiti realizaciji ovog projekta – naglasio je ministar Bojan Krunić.