VMBiH: Usvojen ažurirani razvojno-investicioni program institucija BiH

0

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je ažurirani Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija Bosne i Hercegovine za period od 2017. do 2019., vrijedan milijardu i 754,90 miliona KM.

Od toga se milijardu i 380,67 miliona KM odnosi na kapitalne, a 374,23 miliona KM na institucionalne projekte. Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju iznose milijardu i 165,52 miliona KM, a vrijednost ostalih projekata iznosi 589,38 miliona KM.

Ukupna vrijednost projekata u provedbi iznosi milijardu i 351,82 miliona KM, a u periodu od 2017. do 2019. institucije su planirale utrošiti 430,82 miliona KM za realizaciju ovih projekata.

Institucije BiH su, nakon usvajanja prijedloga ovog programa, ažurirale podatke o projektima, obzirom na to da je došlo do promjena u financijskoj realizaciji projekata i uskladile ga s Nacrtom zakona o budžetu institucija BiH za 2017., priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.