VM BiH: Inicijativa za liberalizaciju trgovine BiH sa Turskom

0

Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici u Sarajevu utvrdio Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske.

Ovaj ugovor je iniciran s ciljem postizanja postepene liberalizacije i uzajamnog otvaranja tržišta dvije države za ulaganja i trgovinu uslugama u skladu s Opštim sporazumom o trgovini uslugama (GATS).

Daljnje otvaranje tržišta trebalo bi omogućiti priliv direktnih stranih investicija i time doprinijeti razvoju ekonomije u Bosni i Hercegovine. Istovremeno će liberalizacija trgovine uslugama bh. privrednicima omogućiti slobodan pristup tržištu Republike Turske, što će rezultovati povećanjem izvoza usluga i konkurentnosti.

Liberalizacija tržišta usluga donosi niže cijene i bolji kvalitet te proširuje mogućnost izbora za potrošače i samim tim utiče na njihove uštede. Prijedlog osnova biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, saopšteno je iz Službe za informisanje VMBiH.