Vlasnik Tibre gradit će neboder na Marijin dvoru

0

Na Marijin dvoru u Sarajevu, iza Uniticovih nebodera, gradit će se poslovni objekat MGT Marija Green Tower. Općina Centar Sarajevo, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Skupština KS pomogli su investitoru da se domogne atraktivnog gradskog zemljišta u A zoni bez javnog poziva i licitacije, piše Žurnal.info.  

Kao investitor se u dokumentima Općine Centar navodi kompanija Palace Investments, čiji je vlasnik PET engineering.

Radi se o zelenoj površini koja se nalazi između sarajevskog hotela Holiday (bivši Holiday Inn) i UNITIC-ovih nebodera s jedne i tržnog centra Alta s druge strane.

Kako je ranije objavila organizacija Eko akcija, ovdje je planirana gradnja nebodera od 22 sprata.

Kompanija PET engineering registrovana je u Švicarskoj. Kao direktor se navodi Josip Subašić, ali iza nje stoji Tihomir Brajković, vlasnik Tibre, te brojnih firmi u Federaciji BiH i Hrvatskoj, kojeg je Sud BiH prošle godine osudio zbog utaje poreza na kaznu zatvora od godinu dana i novčanu kaznu od 350 hiljada KM, navodi Žurnal.

Brajković u Hrvatskoj ima firmu Šest luksuznih vila, a u sudskim dokumentima kao osnivač ove firme navodi se PET engineering.

Krajem 2018. godine u Općinskom sudu u Sarajevu kao vlasnik zemljišta koje obuhvata tri katastarske čestice uknjižava se kompanija Palace Investments. Dotadašnji vlasnik je bila Općina Centar Sarajevo.

U 2019. Palace Investments od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo kupuje zemljište koje je obilježeno k.č. 633, 635, 636 I 637. Bez licitacije i javnog poziva jer ovo zemljište sada graniči sa onim koje je već u posjedu kompanije. Vrijednost prodatog zemljišta – skoro 2,8 miliona KM.

Saglasnost Zavodu za prodaju ovog zemljišta bez javnog poziva daje Skupština KS-a u novembru 2019.

Izgradnja kompleksa konačno je “ozakonjena” i najavljena posljednjom odlukom Općine Centar od 21. januara ove godine da se kompaniji Palace Investments proda zemljište označeno nekadašnjom katastarskom česticom 634. Vrijednost: 1,4 miliona KM.

Time je kompletirana zona na kojoj će biti izgrađen objekat u vlasništvu Palace Investments.

Odluku o davanju saglasnosti za prodaju neposrednom pogodbom zemljišta koje je bilo u posjedu Zavoda Skupština KS donijela je 19. novembra.