Vlada TK odobrila kreditna sredstva za osam privrednih subjekata

0

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odobrena kreditna sredstva Sparkasse Bank d.d. Sarajevo za osam novih aplikanata iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava ovogodišnjeg budžeta Tuzlanskog kantona.

Riječ je o kreditnoj liniji u iznosu od 25.100.000 KM, a koju su za privrednike Tuzlanskog kantona prošle godine osigurali kantonalna vlada i Sparkasse Bank d.d. Sarajevo.

“Spomenuta banka je nastavila sa plasmanom kreditnih sredstava i u 2018. godini, te je dostavila zahtjev Kantonalnoj vladi za osam novih klijenata, a ukupan iznos kreditnih sredstava za koje su zainteresirani ovi aplikanti je 1.701.000 KM, pojasnio je pomoćnik ministra privrede TK-a Rijad Bašić.

Zaključno sa ovim trećim pozitivnim mišljenjem (saglasnošću) Kantonalne vlade, ukupno će biti odobreno 34 zahtjeva sa plasmanom kreditnih sredstava u vrijednosti 10.326.000 KM, dodao je Bašić.