Vlada SAD-a i ProCredit Bank olakšavaju pristup razvojnom finansiranju za poslovne subjekte povezane s bosanskohercegovačkom dijasporom

0

Nastojeći potaći ekonomski rast i poboljšati pristup finansiranju za bosanskohercegovačke poslovne subjekte povezane s dijasporom, Vlada SAD-a putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i ProCredit Bank u BiH danas su u Sarajevu potpisali Memorandum o razumijevanju.

Courtney Chubb, direktorica Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, istakla je najvažnije ciljeve ove saradnje: “Ovim partnerstvom želimo podržati razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u BiH, uključujući i startupe povezane s bh. dijasporom. Namjeravamo ulagati u zajedničke inicijative kako bismo uveli inovativna finansijska rješenja koja će investitorima iz dijaspore omogućiti pristup finansijama i kako bismo napravili temeljitu analizu potreba za finansiranjem i dostupnosti kredita, s posebnim fokusom na podršku poslovnim subjektima u vlasništvu dijaspore.”

Cilj ove saradnje je promovirati efikasniji tok privatnog kapitala prema mikro, malim i srednjim preduzećima i startupima u BiH, a uključuje i novi portfolio kreditno-garantne sheme u vrijednosti od 15 miliona američkih dolara, čija je svrha omogućiti finansiranje kompanija povezanih s bh. dijasporom.

USAID će u saradnji s ProCredit Bank provesti strateške promotivne aktivnosti usmjerene na mikro, mala i srednja preduzeća i startupe u BiH koji su povezani s dijasporom putem online kanala, društvenih medija i web alata. Timovi će organizovati opsežne programe obuke kako bi zaposlenicima poslovnih subjekata ponudili neophodne vještine za procjenu vlastitih finansijskih potreba, razumijevanje dostupnosti kredita, unapređenje finansijske pismenosti, efikasno upravljanje finansijama i izradu održivih poslovnih planova.

Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank, naglasio je da se radi o jednoj od strateški važnih inicijativa za ProCredit Bank. “ProCredit Bank u BiH u potpunosti podržava ovu inicijativu. Zajedno s USAID-om radit ćemo na suštinskom iskoraku u kreiranju finansijskih proizvoda koji će biti bolje prilagođeni potrebama malih i brzorastućih kompanija. Pored toga, nastavit ćemo jačati mehanizme razmjene informacija s USAID-om kako bismo omogućili bolju povezanost finansijskih proizvoda banke s programima podrške koje USAID pruža kroz projekt Diaspora Invest”, navodi Salkanović.