Vlada RS: Prošle godine zabilježeno najviše zaposlenih

0

U 2020. godini zabilježen je najveći broj zaposlenih u Republici Srpskoj koji je iznosio 274.227, što je više za 19.922 u odnosu na 2016, navedeno je u Informaciji o stanju u privredi u Republici Srpskoj za prošlu godinu.

Ovu informaciju, koju je izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva, u četvrtak je usvojila Vlada Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

“Prosječna plata nakon oporezivanja /neto plata/ u Republici Srpskoj je u 2020. godini iznosila 956 KM i realno je veća za 6,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je trend rasta plate nastavljen i u 2021. godini, pa je tako prosječna plata u avgustu 2021. godine iznosila 1.025 KM”, navodi se u saopštenju.

Tokom 2020. godine data je podrška privrednim subjektima u periodu pandemije virusa korona na bespovratnoj i kreditnoj osnovi u iznosu od 291,75 miliona KM, od čega je 178,17 miliona KM na bespovratnoj osnovi.

U okviru mjera i aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta u 2021. godini, nastavljeno je s rasterećenjem rada, te je usvojen set zakona kojima je omogućeno povećanje plata svim radnicima.

Neoporezivi dio plate je povećan sa 500 na 700 KM, te je omogućeno refundiranje 100 odsto bruto plate za radnice koje ostvaruju naknadu u periodu korištenja porodiljskog odsustva.

Srna