Vlada KS i EBRD potpisali Ugovor o podršci Projektu “Vodovod Sarajevo”

0

Ugovor o podršci Projektu “Vodovod Sarajevo” danas su potpisali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i zamjenica direktora EBRD-a za sektor infrastrukture Lin O'Grady.

Ukoliko Ugovor usvoje oba doma Federalnog parlameta već se u septembru može početi sa realizacijom projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže.

Premijer Konaković je podsjetio da je rekonstrukcija vodovodne mreže bila i ostala prioritet Vlade Kantona Sarajevo, te su se opredijelili za sredstva EBRD-a jer su ona povoljna za realizaciju ovih projekata.

Kredit EBRD-a u iznosi 25 miliona eura bi se realizirao u tri tranše.

– Prva i druga bi iznosile po 10 miliona eura, a treća tranša bi bila u iznosu od pet milona eura. Sredstva se uzimaju na 15 godina uz tri godine grace perioda – istakao je Konaković.

Naveo je da ukoliko sredstva iz prve tranše budu dovoljna za rješavanje problema vodosnabdijevanja, onda se bez ikakvih negativnih kamata može odustati od druge i treće tranše.

On smatra da će se u prvoj fazi moći stabilizirati trenutno stanje s vodosnabdijevanjem, a da je u narednoj godini Vladi KS u interesu smanjiti gubitke vode i zaustaviti redukciju.

Planirano je da se tokom naredne tri godine koliko i traje grace period uradi sve kako bi se unaprijedilo stanje u ViK-u.

Ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić najavio je da će se 10 miliona eura iz prve tranše utrošiti za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže te nabavku opreme, a sve to će se raditi zajedno sa konsultantima iz EBRD-a.

– Vrlo je važno da sad sredstva iz Sporazuma o zajmu postanu operativna, a mišljenja sam kako nam na tom putu više ne stoje nikakve prepreke –  poručila je O'Grady, te dodala da čim ugovor bude usvojen i na nivou Federacije sredstva će biti na raspolaganju ViK-u.

Po njenim riječima, s realizacijom projekta je potrebno početi što prije, jer će građani željeti vidjeti rezultate i efekte cijelog projekta, saopćeno je iz Press službe KS.

Za implementaciju ugovora zaduženo je KJKP “Vodovod i kanalizacija”.