Vlada KS dobila odobrenje organizatora EXPO 2020 za organizaciju učešća na ovom sajmu

0

Vlada Kantona Sarajevo uputila je 14. septembra 2021. godine pismo namjere organizatoru Dubai EXPO 2020, gospodinu Omaru Shehadehu, glavnom menadžeru za međunarodne učesnike u kojem je izrazila želju i namjeru da bude jedan od organizatora za učešće na svjetskoj izložbi Dubai EXPO 2020.

Gospodin Shehadehu je pismom 23. septembra 2021. godine u kojem stoji da im je zadovoljstvo obavijestiti nas da imamo odobrenje za organizovanje učešća na predstojećem sajmu Dubai EXPO 2020, objavio je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

S tim u vezi, na današnjoj vanrednoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo prihvaćena je Obavijest EXPO 2020 Dubai – organizatora Svjetske izložbe EXPO 2020 Dubai kojom se odobrava organizovanje učešća na navedenoj izložbi.

Vlada je zadužila Ministarstvo privrede KS, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Turističku zajednicu Kantona Sarajevo da, svako u okviru svoje nadležnosti, radi na realizaciji aktivnosti vezanih za učešće na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai.

Na istoj sjednici Vlada KS dala je zaduženje Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo da s resornim ministartsvima zaduženim za realizaciju učešća na sajmu EXPO 2020 Dubai usaglasi ugovorne odredbe i okvirnu finansijsku procjenu sredstva potrebnih za učešće na navedenoj izložbi koja traje od 01.10.2021. godine do 31.03.2022. godine, te da usaglašeni tekst ugovora i finansijsku procjenu sredstava dostavi Vladi Kantona Sarajevo na saglasnost.

Formiran je i organizacioni odbor kojeg će činiti predstavnici svih relevantnih institucija iz Bosne i Hercegovine.