Vlada KS dala rok VIK-u: Objasnite kako ste potrošili 3,6 miliona KM

0

Zbog svakodnevnih problema u vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo te sve većeg nezadovoljstva građana, Vlada Kantona Sarajevo održala je u četvrtak sjednicu na kojoj je ponovo razmatrala ovaj problem.

Vlada je tako upoznata s aktivnostima koje je preduzeće “Vodovod i kanalizacija” provelo u cilju sanjiranja postojećeg stanja.

Očigledno nezadovoljna dobijenim informacijama, Vlada KS dala je novi rok ovom preduzeću, i to ponedjeljak da dostavi novu, sveobuhvatniju informaciju i tome gdje i kako je utrošen novac te koji je efekt.

Misli se na novac od 3,6 miliona KM, koje je Vlada uplatila na račun VIK-a za sanaciju vodovodne infrastrukture na lokalitetima Obale Kulina bana, te urgentnim lokalitetima na Ilidži, u Vogošći, Novom Gradu i u Novom Sarajevu.

Također, Vlada traži od ViK-a specifikaciju interventnih mjera kao i očekivanih efekata po osnovu zatraženih 10 miliona KM kao i način utroška ovog traženog iznosa. Od istog preduzeća Vlada je urgentno zatražila da omogući ulazak GPS sistema Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije.

– Kako je u toku izrada Studije za smanjenje neoprihodovane vode u Kantonu Sarajevo, te kako bi se došlo do najrelevantnijih i stručnih podataka u detekciji lokaliteta gubitka vode u vodovodnoj mreži, Vlada je formirala svoj stručni tim sa zadatkom koji će vršiti nadzor u izradi spomenute studije – saopćeno je iz Vlade.