Vlada FBiH: Za kreditno-garantne programe 103 miliona KM

0

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava utvrđenih utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond” u iznosu od 3.000.000 KM.

Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom programu ostvaruju preduzeća i obrti iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije i poljoprivredne zadruge korisnici Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju, ili će biti zadužena u narednom periodu u okviru Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju koji će biti objavljen u 2021. godini.

Postupak subvencionisanja dijela kamate će biti provođen tako na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na kredite odobrene u okviru navedenih programa za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija i investicija manjeg obima, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti, rast i razvoj postojećih, povećanje konkurentnosti.

Danas je usvojen i Kreditno-garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Ukupan iznos garancija po ovom programu koje će na teret Garantnog fonda izdavati Razvojna banka FBiH iznosi 100.000.000 KM, umanjen za garancije koje su izdate do 31.5.2021. godine.

Osnovni cilj je da u uslovima otežanog poslovanja bude obezbijeđena podrška preduzećima i obrtima iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije i poljoprivrednim zadrugama za pokretanje novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.

Rok otplate kredita za stalna sredstva je do 120 mjeseci, uključujući grace period do 24 mjeseca. U strukturi odobrenog kredita, do 30 posto se može odnositi i na finansiranje tekućih sredstava.

Garancije ne mogu biti izdavane za kupovinu zemljišta, poslovnih prostora, kupovinu poslovnih udjela ili dionica, finansiranje transakcija između korisnika kredita i sa njim povezanih osoba, te refinansiranju postojećih kreditnih i obaveza po osnovu finansijskog lizinga. Također, garancije se ne odnose na finansiranje djelatnosti kao što su proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića, te povezanih proizvoda i trgovina njima, igre na sreću, kockanje, klađenje i kasina, proizvodnju oružja i municije, trgovinu na veliko i malo, iznajmljivanje i davanja u zakup (lizing) automobila i motornih vozila (rent-a car).

Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM. Garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000 KM.