Vlada FBiH prihvatila informaciju o dubinskom snimanju telekoma

0

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas na sjednici informaciju o aktivnostima na provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera sa učešćem državnog kapitala Federacije BiH.

Informacija je upućena dopisom Delegacije Evropske komisije 26.4.2018. godine članovima Odbora za koordinaciju, uime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i telekom operatera, kojom je Delegacija Evropske komisije izvijestila o okončanju postupka nabavke usluga dubinskog snimanja telekom operatera i angažovala internacionalnu revizorsku kuću PricewaterhouseCoopers (PwC) Sarajevo u konzorciju s PwC Beograd, Zagreb, Ljubljana i Bukurešt.

Federalna vlada zadužila je članove Odbora za koordinaciju da nastave s praćenjem aktivnosti na realizaciji dubinskog snimanja, a članove Odbora za koordinaciju, imenovane uime Ureda premijera i Ministarstva finansija, da izvještavaju Vladu Federacije o napretku u provedbi.

Članovi Odbora za koordinaciju koji su delegirani, uime telekom operatera, su zaduženi da osiguraju podršku za nesmetanu provedbu aktivnosti, u skladu s prethodnim odlukama i zaključcima Parlamenta i Vlade Federacije BiH i da, u skladu sa ovlaštenjima, redovno informišu organe upravljanja i vlasnike o statusu provedbe dubinskog snimanja, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.